Notifications
Clear all
VNU CTE
VNU CTE
Group: Admin
Joined: 2019-07-11
Title: Member Admin
2
GOOGLE FORM tạo trắc nghiệm online (Dành cho giáo viên)

In forum Công cụ kiểm tra đánh giá người học

1 năm ago
Rộn ràng E-Learning tại USSH

In forum Tin tức từ các đơn vị

1 năm ago
ActivePresenter - Công cụ xây dựng bài giảng điện tử xuất sắ...

In forum Các công cụ hỗ trợ xây dựng nội dung bài giảng

1 năm ago
[Video] Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams trong giảng dạy

In forum Microsoft Teams

1 năm ago
Dạy học trực tuyến như thế nào cho hiệu quả?

In forum Các hệ thống eLearning phổ biến

1 năm ago
Tọa đàm trực tuyến: Giảng dạy trực tuyến - xu thế, nền tảng,...

In forum Tin tức từ Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

1 năm ago
Những cô giáo "ham chơi"

In forum Game hóa hoạt động dạy và học

2 năm ago
Giáo dục thể chất - giảng dạy thực chất

In forum Kinh nghiệm giảng dạy

2 năm ago
9 nguyên tắc “vàng” trong giảng dạy đại học

In forum Kinh nghiệm giảng dạy

2 năm ago
"Học theo cách của mình" - Cá thể hoá, đa dạng hoá hoạt động...

In forum Cá thể hóa hoạt động dạy - học

2 năm ago
Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy: bạn đồng hành của giảng viên

In forum Tin tức từ Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

2 năm ago
Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong dạy học qua ứng dụng công...

In forum Kinh nghiệm giảng dạy

2 năm ago
Cẩm nang Ứng dụng CNTT trong giảng dạy đại học

In forum Tư liệu hay, học liệu quý

2 năm ago
Tư liệu hay: Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

In forum Tư liệu hay, học liệu quý

2 năm ago
Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học

In forum Tư liệu hay, học liệu quý

2 năm ago
Page 1 / 3
Share: