Khởi động lớp học -...
 
Notifications
Clear all

Khởi động lớp học - Thấu cảm người học

Làm thế nào để thấu hiểu, đồng cảm với người học? Làm thế nào để bắt đầu một buổi giảng thành công, hấp dẫn, và thú vị?
Share: