Notifications
Clear all

Công nghệ giáo dục

Công nghệ giáo dục
Posts
Topics

Các công cụ hỗ trợ xây dựng nội dung bài giảng

Công cụ tốt sẽ giúp các thầy cô thỏa sức sáng tạo ...

1
1

Các hệ thống eLearning phổ biến

Nhiều công cụ quá, biết dùng cái nào cho phù hợp?

3
3

Các công cụ hỗ trợ tương tác người học

Kahoot, Menti, Flipgrid ... và rất nhiều ứng dụng thú vị để các thầy cô cùng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ...

1
1

Công cụ kiểm tra đánh giá người học

Rất nhiều công cụ ngon bổ rẻ như: Google Forms, MS Teams, MS Forms, SurveyMonkey, Edulastic ...

1
1

Hỏi và đáp

Những câu hỏi ngắn, những giải đáp nhanh, những thắc mắc kỹ thuật cần được xử lý nhanh, mời thầy cô cho hết vào đây 🙂

5
5

Share: