Các hệ thống eLearn...
 
Notifications
Clear all
Các hệ thống eLearning phổ biến
Posts
Topics

Microsoft Teams

Với cô (MS) Teams, món gì cũng có ...

2
2

Zoom meeting

Cứ Zoom đi, dễ mà ...

0
0

Google Meet

"Hàng" của Google là biết rồi đấy ...

0
0

Moodle, Blackboard ...

Hơi "già" tí thế thôi nhưng "khủng" đấy ...

0
0

Các hệ thống khác

Nhiều ứng viên rất mạnh khác để thử sức như: UPM, Topica ...

0
0

Các hệ thống eLearning phổ biến

Nhiều công cụ quá, biết dùng cái nào cho phù hợp?
Share: