Notifications
Clear all

Tạo tương tác lớp học bằng công cụ Kahoot


Nghiêm Huy
(@nghiemhuy)
New Member
Joined: 1 năm ago
Posts: 1
Topic starter  

Kahoot là một công cụ dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và có thể hõ trợ nhiều người chơi một lúc. Trong quá trình chơi, Kahoot sẽ thông báo kết quả trực tuyến để tăng độ hấp dẫn cho phần thi trắc nghiệm.

Tạo lập phòng chơi trắc nghiệm:

Bước 1: Truy cập vào trang  https://create.kahoot.it/login  . Tạo tài khoản bằng cách chọn GET MY FREE ACCOUNT hoặc đăng nhập qua Microsoft và Google mail.

Đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Sau khi đăng nhập xong, màn hình chính sẽ hiện ra. Chọn NewK! để tạo một bài trắc nghiệm.

Chọn bài trắc nghiệm

Bước 3: Chọn thể loại Kahoot mà bạn muốn tạo. Tại đây mình chọn Quiz

Chọn thể loại Kahoot mà bạn muốn tạo

Bước 4: Điền những thông tin cơ bản về bộ trắc nghiệm. Sau đó chọn Ok,Go

Điền thông tin cơ bản

Bước 5: Bậy giờ chúng ta bắt đầu thêm những câu hỏi. Chọn Add Question.

Tạo câu hỏi

Bước 6: Điền thông tin của câu hỏi

Điền thông tin câu hỏi

Bước 7: Chọn Save để lưu phần trắc nghiệm

Lưu phần trắc nghiệm

Bước 8: Chọn Play it để bắt đầu trắc nghiệm

Chọn phần Play it để bắt đầu
Màn  hình sau đó sẽ hiện ra như sau, chọn chế độ chơi mà bạn mong muốn, ở đây tôi chọn 1:1

Chọn chế độ chơi

Bước 9: Website sẽ chuyển hướng đến trang chờ người chơi. Đợi số người chơi đủ, các bạn nhấn START để bắt đầu

Chọn START để bắt đầu

Tham gia phòng chơi trắc nghiệm:

Bước 1:  Truy cập  https://kahoot.it/  . Nhập mã số phòng chơi

Nhập mã số phòng chơi

Bước 2: Chọn nick name cho mình rồi nhấn Ok,GO!

Chọn nickname và chiến thôi

Bài viết thuộc về: Office365VietNam.info

Xin mời các thầy cô tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong quá trình dùng Kahoot


Quote
Share: