Notifications
Clear all

Thông tin chung

Những thông báo, thông tin, tin tức chung về hoạt động dạy và học tại ĐHQGHN
Thông tin chung
Posts
Topics

Tin tức từ Đại học Quốc gia Hà Nội

Những thông báo quan trọng và chính thức từ ĐHQGHN về hoạt động giảng dạy

2
2

Tin tức từ các đơn vị

Thông tin về hoạt động giảng dạy và đổi mới giảng dạy từ các đơn vị

2
2

Tin tức từ Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

Những cập nhật mới nhất về các khóa tập huấn, hội thảo, tọa đàm ... về phương pháp và công nghệ giáo dục từ CTE

36
36

Share: