Tích hợp phát triển...
 
Notifications
Clear all

Tích hợp phát triển kỹ năng mềm cho người học

Đối với người học, những kỹ năng để học tập suốt đời, để tồn tại và làm việc không thể hình thành và duy trì được chỉ sau 1 khóa học cụ thể. Chính các thầy cô, qua các buổi giảng của mình, giúp sinh viên làm được điều đó.
Share: