Xây dựng chuẩn đầu ra theo yêu cầu kiểm định chất lượng

Đây là khóa học giúp giảng viên và cán bộ quản lý chương trình đào tạo thực hành đúng việc mô tả hệ thống chuẩn đầu ra

DOWNLOAD PROCHURE

START:
14 Tháng Tám, 2019
DURATION:
1 week
ID:
WP 123

Address

Phòng họp tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuan Thuy, Cau Giay   View map

Khóa học dành cho Giảng viên ĐHQGHN về thiết kế học phần và bài giảng theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Việc xác định chính xác, đầy đủ chuẩn đầu ra sẽ quyết định tới hình thức dạy, học, kiểm tra đánh giá người học.

Khóa học dành cho 36 giảng viên đăng ký đầu tiên theo hình thức ưu tiên đăng ký trước. Những thầy cô đã đăng ký nhưng chưa được bố trí lớp sẽ được gửi thông báo về kế hoạch tập huấn tiếp sau. Xin cảm ơn

ĐĂNG KÝ