Full Width Blog

Chuỗi hội thảo/ tọa đàm/ tập huấn tháng 12/2019

Thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy tại Đại học Quốc gia  Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tiếp tục tổ chức các hội thảo/ tọa đàm về đổi mới phương pháp dạy học và tập huấn về ứng dụng […]

By Tiến Nhật Ngô | Tin tức
DETAIL

Cá thể hóa trong hoạt động dạy học – một cách tiếp cận hiệu quả để đánh thức tiềm lực người học

Đây là chủ đề của tọa đàm số 3 nằm trong chuỗi tạo đàm về phương pháp giảng dạy do Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN phối hợp với nhóm cộng tác viên là các giảng viên từ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn […]

By Tiến Nhật Ngô | Tin tức
DETAIL

Tọa đàm “Tích hợp, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên qua các hoạt động dạy – học”

“Tích hợp, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên qua các hoạt động dạy – học” là chủ đề của tọa đàm số 2 nằm trong chuỗi tạo đàm về phương pháp giảng dạy do Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN phối hợp với nhóm cộng […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

Tích hợp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua các hoạt động dạy – học

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc cử nhân của khoa Sư phạm tiếng Anh được xây dựng dựa trên lý thuyết học tập là Thuyết Kiến tạo Xã hội của Vygotsky, theo đó sự phát triển của người học cần được đặt trong bối cảnh xã […]

By Tiến Nhật Ngô | Câu chuyện của tôi
DETAIL

Đổi mới giảng dạy sử dụng game mô phỏng

“Đổi mới giảng dạy sử dụng Game mô phỏng” là tọa đàm đầu tiên nằm trong chuỗi tạo đàm về phương pháp giảng dạy do Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN tổ chức vào ngày 24/10/2019. Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

Tọa đàm đổi mới về phương pháp dạy học

Thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy tại Đại học Quốc gia  Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo  chất lượng giáo dục tổ chức chuỗi tọa đàm về đổi mới phương pháp dạy học dành cho giảng viên tại ĐHQGHN, cụ thể như sau: [...]
By Tiến Nhật Ngô | Giảng dạy
DETAIL

Những cô giáo “ham chơi”

Đó là biệt danh mà các giảng viên, đồng nghiệp yêu mến gọi 3 giảng viên của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: TS. Đinh Thị Thanh Vân, TS. Hoàng Thị Bảo Thoa, TS. Trịnh Thị Phan Lan, thành viên của Mạng lưới Tài chính cá nhân Việt Nam. Lý do có tên gọi này vì [...]
DETAIL
Th8
18

Giáo dục thể chất – giảng dạy thực chất

Chia sẻ của TS. Nguyễn Thị Thư Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – ĐHQGHN Trong quá trình giảng dạy môn học giáo dục thể chất (GDTC) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hiện nay về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu tập luyện và chất lượng đào [...]
DETAIL