Ban hành Quy chế Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký Quyết định số 3645/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành quy chế Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lãnh đạo ĐHQGHN cho biết, việc ĐHQGHN ban hành quy chế này nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, có đóng góp, sáng kiến và nỗ lực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy việc thực hiện vai trò tiên phong và nòng cột của ĐHQGHN trong đổi mới giáo dục đại học Việt Nam và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; Thúc đẩy giao lưu gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động dạy học giữa các nhà giáo, góp phần củng cố và phát triển tinh thần OneVNU trong toàn ĐHQGHN; Đẩy mạnh sự tham gia của các đơn vị trong việc đánh giá, ghi nhận, và hỗ trợ các nhà giáo có sáng kiến và thực hành tốt trong hoạt động dạy học, góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái về đổi mới sáng tạo trong giáo dục tại ĐHQGHN; Tăng cường sự kết nối với các đối tác doanh nghiệp và tổ chức giáo dục ngoài ĐHQGHN nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục.

Việc xét giải được triển khai theo tiếp cận mới, phương thức xét giải linh hoạt, khách quan, không theo lối mòn hành chính. Bằng việc đưa ra nhiều hạng mục giải thưởng cho nhiều đối tượng nhà giáo khác nhau, chính sách này nhấn mạnh đến sự ghi nhận, tôn vinh tất cả những cố gắng, nỗ lực đổi mới giảng dạy của các thầy cô giáo ở tất cả các cấp độ khác nhau.

Giải thưởng sẽ được triển khai bình xét và trao giải thưởng vào ngày 10/12 hàng năm, số lượng mỗi năm là 10 suất dành cho giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên cơ hữu xuất sắc nhất.

Quy chế này áp dụng đối với giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên tham gia công tác giảng dạy tại các trường phổ thông, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thành viên, trực thuộc ĐHQGHN, không áp dụng đối với cán bộ thuộc khối hành chính và Ban Giám hiệu hoặc tương đương ở các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Trong quy chế ban hành nêu rõ mục đích, đối tượng được giải thưởng, cơ cấu giải thưởng:

Các nhà giáo tham gia Giải thưởng cần đáp ứng các điều kiện sau: Hoàn thành nhiệm vụ năm học ở mức tốt theo quy định tương ứng với chức danh nghề nghiệp. Có thành tích trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động cộng đồng có ảnh hưởng tích cực đến uy tín, vị thế của đơn vị, ĐHQGHN nói riêng và đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và con người Việt Nam nói chung; Đối với các giải thưởng của nhà tài trợ: Đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ (về thâm niên giảng dạy, về lĩnh vực chuyên môn, về đóng góp xã hội … ).

Hiện tại, bên cạnh Giải thưởng do Giám đốc ĐHQGHN trao tặng, đã có Giải thưởng vì sự nghiệp giáo dục do một cựu sinh viên, doanh nhân rất thành đạt của ĐHQGHN tài trợ.

Trước đó, trong thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa ĐHQGHN và IMG ngày 26/7/2022, IMG đã ủy quyền cho Quỹ Phát triển ĐHQGHN thành lập Hội đồng chuyên môn bình xét giải thưởng IMG vì sự nghiệp giáo dục.

Theo đó, trong những năm đầu triển khai, dựa trên kết quả xét Giải thưởng nhà giáo ĐHQGHN của năm, nhà tài trợ sẽ xét trao 01 giải nhất và 01 giải nhì cho 2 nhà giáo xuất sắc nhất, với giá trị giải thưởng lần lượt là 300 triệu đồng và 100 triệu đồng. Trong những năm tiếp theo, dự kiến tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. ĐHQGHN và doanh nghiệp tài trợ đã ký thoả thuận triển khai giải thưởng này trong 10 năm tới và sẽ tiếp tục thực hiện sau khi có đánh giá, tổng kết.

Ngoài ra, giảng viên và học sinh, sinh viên còn được nhận Cúp của Nhà tài trợ và Giấy chứng nhận Giải thưởng của Giám đốc Quỹ phát triển ĐHQGHN. Giá trị học bổng có thể tăng lũy tiến, lên đến 1 tỷ đồng Giải Nhất dành cho giảng viên/năm.

Như vậy, có thể nói, dưới sự chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Ban Giám đốc ĐHQGHN, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã xây dựng và trình Giám đốc ĐHQGHN ban hành 03 văn bản quan trọng, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giảng dạy tại ĐHQGHN, đó là:


1. Khung năng lực giảng dạy của giảng viên tại ĐHQGHN (xem thêm: Link )


2. Quy chế Giải thưởng nhà giáo ĐHQGHN của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN (Xem thêm: Link )


3. Hướng dẫn đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến (xem thêm: Link )


Bên cạnh đó, hằng năm, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục định kỳ triển khai Chương trình tập huấn về phương pháp giảng dạy mới và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy cho giảng viên, giáo viên toàn ĐHQGHN. Cho tới nay, đã có khoảng 2000 lượt giảng viên tham gia chương trình này. Viện cũng là đơn vị chủ trì điều phối, vận hành Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (VNU LMS) đang được triển khai rộng rãi tại các đơn vị trong toàn ĐHQGHN.

Nguồn: VNU Media

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply