Blog

Ngày đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN (VNU Teaching Festival) lần thứ nhất

Ngày 27/01/2021, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (CTE), Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN đã tổ chức sự kiện Ngày đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN (VNU Teaching Festival) lần thứ nhất với chủ đề năm học 2020 – 2021 là “Đổi mới hoạt động dạy – học theo tiếp cận giáo […]

By Tiến Nhật Ngô | Tin tức
DETAIL

Tọa đàm “Tư duy hình ảnh trong Sketchnote”

Ngày 19/11/2020, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN tổ chức buổi tọa đàm “Tư duy hình ảnh trong Sketchnote”. Đây là buổi tọa đàm thứ 2 tiếp nối buổi tọa đàm “Ứng dụng kỹ thuật Sketchnote trong hoạt động dạy học” đã diễn ra vào ngày 25/08/2020 […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

Đổi mới giảng dạy là đổi mới chính mình

Giảng viên không chỉ là những nhà khoa học, nhà chuyên môn xuất sắc, mà còn là người nắm vững các phương pháp sư phạm, các thực hành giảng dạy, làm chủ được sự gắn kết với người học. Đây cũng là những suy nghĩ, chia sẻ của rất nhiều giảng viên Đại học Quốc […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

CTE công bố kết quả HẠNG MỤC I Giải thưởng Đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN

Chủ đề năm học 2020 - 2021: “Đổi mới hoạt động dạy – học theo tiếp cận giáo dục kết hợp”   HẠNG MỤC I - Dự án xuất sắc về xây dựng học phần/môn học theo tiếp cận giáo dục kết hợp Trong 2 ngày 19-20/10/2020, các giảng viên/giáo viên đăng ký tham gia [...]
DETAIL

Thông báo khóa học “Thiết kế bài giảng video phục vụ dạy học trực tuyến”

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (CTE) thông báo khóa học “Thiết kế bài giảng video phục vụ dạy học trực tuyến”: Khóa học này nằm trong chuỗi tọa đàm và tập huấn do CTE triển khai từ tháng 09/2020 nhằm hỗ trợ giảng viên, giáo viên tại ĐHQGHN về công nghệ và phương pháp […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

Tọa đàm “The B-Semester: tiếp cận Blended learning trong tổ chức giảng dạy để ứng phó với những Bất ngờ trong một học kỳ Bất định”.

Tọa đàm “The B-Semester: tiếp cận Blended learning trong tổ chức giảng dạy để ứng phó với những Bất ngờ trong một học kỳ Bất định”. Ngày 16/09/2020, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (CTE) đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “The B-Semester: tiếp cận Blended learning trong tổ chức giảng dạy để […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

Thông báo Chương trình Tọa đàm “The B-Semester: tiếp cận Blended learning trong tổ chức giảng dạy để ứng phó với những Bất ngờ trong một học kỳ Bất định”

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (CTE) xin gửi tới Quý Thầy/Cô thông tin chi tiết về Tọa đàm: “The B-Semester: tiếp cận Blended learning trong tổ chức giảng dạy để ứng phó với những Bất ngờ trong một học kỳ Bất định”. Tọa đàm do CTE tổ chức nhằm giúp giảng viên, giáo viên […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

Thông báo gia hạn thời gian gửi hồ sơ Giải thưởng đổi mới giảng dạy ĐHQGHN 2020

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, ĐHQGHN trân trọng thông báo với quý thầy cô là giảng viên, giáo viên ĐHQGHN tham gia dự thi Giải thưởng Đổi mới giảng dạy của ĐHQGHN năm 2020 (VNU Teaching Awards 2020): Giải thưởng Đổi mới hoạt động giảng dạy lần đầu tiên được tổ chức tại ĐHQGHN là […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL