Căn cứ cho sự ra đời của Trung tâm

Căn cứ cho sự ra đời của Trung tâm

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều thách thức đối với chiến lược của Chính phủ Việt Nam trong triển khai chính phủ điện tử, thành phố thông minh, giáo dục và đào tạo thông minh. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ĐHQGHN với vai trò là một đại học hàng đầu của đất nước, có sứ mệnh nòng cột, tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học, do đó cần có những nghiên cứu và sản phẩm cốt lõi, tiếp cận xu thế quốc tế trong phát triển mô hình quản trị đại học thông minh tại ĐHQGHN nói riêng và hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung.

Trong quá trình tiến tới xây dựng hệ thống đại học thông minh, hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại ĐHQGHN, việc nghiên cứu, tiếp cận và phổ biến những công nghệ giáo dục mới, phương thức giáo dục mới cho toàn hệ thống ĐHQGHN (bao gồm giảng viên, người học, nhà quản lý), đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán trong toàn hệ thống là vấn đề có tính cấp thiết. Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (HTGD) dự kiến được thành lập để triển khai các nhiệm vụ như vậy, đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN.

Trung tâm HTGD ra đời là phù hợp và cần thiết với xu thế phát triển của một cơ sở giáo dục đại học hiện đại. Khảo sát từ Website của các trường đại học ở khu vực cũng như trên quốc tế cho thấy, Trung tâm HTGD là một bộ phận không thể thiếu của một cơ sở giáo dục đại học, đóng vai trò là nhân tố tích cực trong việc xây dựng một môi trường học tập năng động và tích cực tại cơ sở giáo dục đại học.

Những thay đổi mạnh mẽ trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, những yêu cầu ngày càng cao từ các chương trình đào tạo và những yêu cầu khắt khe từ thị trường lao động đòi hỏi đội ngũ giảng viên của ĐHQGHN phải liên tục cập nhật, đổi mới cả về nội dung và phương pháp giảng dạy. Để thúc đẩy tiến trình này cũng như giúp giảng viên nhanh chóng thích nghi với những bối cảnh dạy học khác nhau, Trung tâm HTGD ra đời hướng đến cung cấp những hoạt động hỗ trợ mang tính cập nhật và thiết yếu về mặt công nghệ, công cụ giảng dạy, năng lực giảng dạy, phương pháp và kỹ năng sư phạm cho giảng viên.

Những yêu cầu về hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế đối với giảng viên và nhà khoa học của ĐHQGHN đòi hỏi cần có những hỗ trợ kịp thời về kết nối mạng lưới nghiên cứu, công cụ nghiên cứu, ngoại ngữ, thể thức và kinh nghiệm công bố quốc tế. Trung tâm HTGD sẽ cung cấp các dịch vụ này để xúc tiến và đẩy mạnh chất lượng nghiên cứu cũng như nâng cao vị thế khoa học của nhà khoa học nói riêng và cả ĐHQGHN nói chung.

Việc thành lập Trung tâm HTGD sẽ đáp ứng tiêu chí về xếp hạng và kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế đối với các trường đại học. Trong các tiêu chí về đảm bảo chất lượng đào tạo hiện hành, tiêu chí về hỗ trợ và tư vấn hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập luôn được đặc biệt coi trọng. Một trường đại học đạt chuẩn chất lượng là trường có hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập một cách thường xuyên, đưa người học thực sự là trung tâm của mọi quá trình dạy và học tại trường, phát triển được năng lực học tập suốt đời của người học.

Bình luận