Công nghệ giáo dục

Th7
19

Vì sao cần ứng dụng CNTT trong giảng dạy?

Giảng viên có thể cá thể hóa các hoạt động giảng dạy thông qua công nghệ. Các công cụ như website, ứng dung, trò chơi học tập, sách điện tử, các phân hệ trợ giúp học tập ảo sẽ giúp người học học tập theo đúng nhu cầu và khả năng của mình

DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/