Kiểm tra, đánh giá người học

Tập huấn về Xây dựng công cụ khảo sát trực tuyến phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Ngày 30/6/2020, Trung tâm Hỗ trợ giảng day (Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN) đã tổ chức khóa tập huấn: “Thiết kế công cụ khảo sát và kiểm tra, đánh giá phục vụ hoạt động dạy – học và nghiên cứu khoa học bằng ứng dụng Google Forms”. TS. Nghiêm Xuân Huy – […]

DETAIL
Th7
25

Một số ý tưởng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy

Xây dựng bài giảng Quản lý lớp họcGiảng dạyĐánh giá người họcXây dựng bài giảng Khảo sát, nắm bắt nhu cầu và mong muốn học tập của người học Thiết kế hoạt động học tập trên cơ sở sử dụng các phương tiện, công nghệ đã được trang bị (như máy tính xách tay, máy [...]
DETAIL
Th7
19

Các loại hình bài tập đánh giá và kiểm tra

Tóm tắt Quảng cáo Thư mục chú thích/ tài liệu tham khảo Tiểu sử hoặc tự truyện Tờ quảng cáo, áp phích Giải thích chi tiêu Phân tích tình huống Biểu đồ, đồ thị, các thiết bị trực quan Báo cáo khách hàng cho một công ty Bản đồ, web hoặc sơ đồ tư duy […]

DETAIL
Th7
19

Đánh giá theo tiêu chí – Rubrics: Công cụ đánh giá hữu ích

Rubrics có lẽ là công cụ tuyệt vời để đánh giá sinh viên vì nhiều lý do khác nhau. Bạn có thể xem xét việc phát triển và sử dụng phiếu tự đánh giá Rubrics nếu: • Bạn thấy mình viết lại cùng một nhận xét về một số bài tập khác nhau của sinh […]

DETAIL
Th7
19

Các phương pháp đánh giá làm việc nhóm

Giới thiệu Sinh viên nên được thống báo về hình thức đánh giá trước khi bắt đầu làm dự án, bao gồm thông tin về: Phương pháp đánh giá Các tiêu chí đánh giá (ví dụ đánh giá tập trung vào sản phẩm hay tập trung vào quá trình) Đánh giá sản phẩm hay đánh […]

DETAIL
Th7
19

Loại hình, đặc điểm và gợi ý các câu hỏi trong đề thi

Bài kiểm tra là một công cụ đánh giá rất phổ biến trong các trường đại học. Có nhiều loại câu hỏi được sử dụng trong một bài kiểm tra. Phần này mô tả ngắn gọn về bảy loại câu hỏi kiểm tra, cũng như cung cấp các mẹo khi sử dụng từng loại: bao […]

DETAIL
Th7
19

Nhất quán hoạt động đánh giá và chuẩn đầu ra

Tổng quan Việc nhất quán giữa đánh giá và chuẩn đầu ra dự kiến của một học phần là rất quan trọng trong hoạt độngđánh giá với mục đích học tập. • Chuẩn đầu ra học tập mô tả kì vọng về những gì người học sẽ thể hiện dựa trên những gì đã học. […]

DETAIL
Th7
19

Nhất quán hoạt động đánh giá với chuẩn đầu ra dự kiến

Nhất quán hoạt động đánh giá với chuẩn đầu ra dự kiến Đặt vấn đề Khi chúng ta đặt tính toàn diện và năng lực chuyên môn làmchuẩn đầu ra dự kiến cho tất cả các chương trình học của chúng ta, hai câu câu hỏi chúng ta cần đặt ra là: Làm thế nào […]

DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/