Giảng dạy

Th7
19

Lập kế hoạch giảng dạy bài học một cách hiệu quả

Một kế hoạch giảng dạy bài học là một bản đồ của người hướng dẫn vạch ra sinh viên cần học gì và làm thế nào để việc dạy đó được hoàn thành một cách hiệu quả trong thời gian trên lớp. Trước khi bạn lên kế hoạch cho bài học của mình, đầu tiên […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Xây dựng bài giảng
DETAIL
Th7
19

Chuẩn bị bài trình bày

Dù là trình bày bài thuyết trình ở một hội nghị khoa học hay trình bày bài giảng thì việc chuẩn bị rất quan trọng để trình bày thành công. Các bí quyết sau đây nhằm giúp bạn có khởi đầu tốt trong việc chuẩn bị bài trình bày tiếp theo của mình. Đặt ra […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Xây dựng bài giảng
DETAIL
Th7
19

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

Một kế hoạch bài giảng là lộ trình của giảng viên về những gì sinh viên cần học và làm thế nào để thực hiện điều đó một cách hiệu quả trong giờ học. Căn cứ vào kế hoạch này mà giảng viên có thể thiết kế các hoạt động học tập phù hợp và […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Xây dựng bài giảng
DETAIL
Th7
19

Các loại hình bài tập đánh giá và kiểm tra

Tóm tắt Quảng cáo Thư mục chú thích/ tài liệu tham khảo Tiểu sử hoặc tự truyện Tờ quảng cáo, áp phích Giải thích chi tiêu Phân tích tình huống Biểu đồ, đồ thị, các thiết bị trực quan Báo cáo khách hàng cho một công ty Bản đồ, web hoặc sơ đồ tư duy […]

DETAIL
Th7
19

Đánh giá theo tiêu chí – Rubrics: Công cụ đánh giá hữu ích

Rubrics có lẽ là công cụ tuyệt vời để đánh giá sinh viên vì nhiều lý do khác nhau. Bạn có thể xem xét việc phát triển và sử dụng phiếu tự đánh giá Rubrics nếu: • Bạn thấy mình viết lại cùng một nhận xét về một số bài tập khác nhau của sinh […]

DETAIL
Th7
19

Các phương pháp đánh giá làm việc nhóm

Giới thiệu Sinh viên nên được thống báo về hình thức đánh giá trước khi bắt đầu làm dự án, bao gồm thông tin về: Phương pháp đánh giá Các tiêu chí đánh giá (ví dụ đánh giá tập trung vào sản phẩm hay tập trung vào quá trình) Đánh giá sản phẩm hay đánh […]

DETAIL
Th7
19

Loại hình, đặc điểm và gợi ý các câu hỏi trong đề thi

Bài kiểm tra là một công cụ đánh giá rất phổ biến trong các trường đại học. Có nhiều loại câu hỏi được sử dụng trong một bài kiểm tra. Phần này mô tả ngắn gọn về bảy loại câu hỏi kiểm tra, cũng như cung cấp các mẹo khi sử dụng từng loại: bao […]

DETAIL
Th7
19

Từ thuyết trình cho đến giảng dạy: Tài liệu phục vụ cho truyền đạt nội dung trong lớp học

Thuyết trình là một kỹ năng phổ biến mà sinh viên tốt nghiệp và giảng viên thường được đào tạo trong quá trình học đại học và sau đại học. Giảng dạy dường như là một nhánh nhỏ tự nhiên từ thuyết trình, nhưng thực tế có sự khác biệt đáng kể giữa hai hoạt […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Xây dựng bài giảng
DETAIL