Giảng dạy

Th7
19

Nhất quán hoạt động đánh giá và chuẩn đầu ra

Tổng quan Việc nhất quán giữa đánh giá và chuẩn đầu ra dự kiến của một học phần là rất quan trọng trong hoạt độngđánh giá với mục đích học tập. • Chuẩn đầu ra học tập mô tả kì vọng về những gì người học sẽ thể hiện dựa trên những gì đã học. […]

DETAIL
Th7
19

Lựa chọn nội dung và cấu trúc học phần

Lựa chọn nội dung và cấu trúc học phần Bạn đang thiết kế học phần, và bây giờ là lúc quyết định nội dung và cấu trúc học phần. Thông thường, chúng ta có rất nhiều điều để nói về một chủ đề hơn những gì chúng ta có thể dạy trong một kỳ. Có […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Xây dựng bài giảng
DETAIL
Th7
19

TIẾN HÀNH MỘT GIỜ HỌC (GIẢNG DẠY TƯƠNG TÁC)

Các bài giảng rất hữu ích trong việc truyền đạt kiến thức ở các cấp độ cơ bản của thang đo Bloom phiên bản mới, tức là ở cấp độ ghi nhớ và hiểu. Các bài giảng có thể cho thấy các chuyên gia trong một lĩnh vực nghĩ như thế nào, cách họ tiếp […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Lập kế hoạch bài giảng

Lập kế hoạch bài giảng Tầm quan trọng của lập kế hoạch bài giảng Khi bạn dành thời gian để lên kế hoạch cho lớp học, bạn và sinh viên của bạn sẽ thấy những sự tiến bộ trong kinh nghiệm giảng dạy và học tập. Dưới đây là những lợi ích của việc dành […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Xây dựng bài giảng
DETAIL
Th7
19

Nhất quán hoạt động đánh giá với chuẩn đầu ra dự kiến

Nhất quán hoạt động đánh giá với chuẩn đầu ra dự kiến Đặt vấn đề Khi chúng ta đặt tính toàn diện và năng lực chuyên môn làmchuẩn đầu ra dự kiến cho tất cả các chương trình học của chúng ta, hai câu câu hỏi chúng ta cần đặt ra là: Làm thế nào […]

DETAIL
Th7
19

Thiết kế phổ quát: Chiến lược giảng dạy

Dạy tốt bao gồm việc xem xét các điểm mạnh và nhu cầu của tất cả người học. Không thể có khái niệm nào gọi là một “người học bình quân”: sinh viên học và xử lý thông tin theo nhiều cách khác nhau. Bằng cách sử dụng các chiến lược giảng dạy phản ánh […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

101 Điều Bạn Có Thể Thực Hiện Trong Ba Tuần Đầu Tiên Của Lớp Học

Lời mở đầu Sự khởi đầu rất quan trọng. Cho dù đó là một học phần đại cương cho sinh viên năm nhất hoặc một học phần chuyên ngành nâng cao, nó sẽ tạo ra cảm hứng tốt để bắt đầu một học kỳ hiệu quả. Sinh viên sẽ quyết định rất sớm –với một […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học
DETAIL
Th7
19

7 nguyên tắc thực hành giảng dạy tốt tại cơ sở giáo dục đại học

Chickering và Gamson (1987) đã đề xuất bảy phương thức thực hiện/nguyên tắc thực hành giảng dạy khác nhau trong giáo dục đại học để cải thiện cả việc dạy và học. Những nguyên tắc chính này dựa trên 50 năm nghiên cứu giáo dục và được tổng hợp trong một nghiên cứu được hỗ […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/