Giảng dạy

Th7
19

Giới thiệu về Bảng phân loại Bloom

Bảng phân loại Bloom bao gồm 3 miền học tập: nhận thức, cảm xúc, và vận động, và mỗi miền được gán cho một hệ thống phân cấp tương ứng với các cấp độ học tập khác nhau. Một chú ý quan trọng đó là mỗi cấp độ tư duy khác nhau ứng với mỗi […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Thiết kế học phần
DETAIL
Th7
19

Đánh bóng kĩ năng trình bày/giảng bài

Cho dù đưa ra một bài thuyết trình tại một hội nghị học thuật hoặc đưa ra bài giảng, các kỹ năng trình bày được đánh bóng có thể được hiểu là sự khác biệt giữa một bài thuyết trình/bài giảng hiệu quả và một bài giảng không hiệu quả. Sau đây là một số […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Chín hình thức truyền tải nội dung bài học thay thế cho giảng bài

Với quy mô lớp học tiếp tục tăng, có khả năng bài giảng sẽ là một phương pháp giảng dạy chủ đạo trong các giảng đường đại học. Tuy nhiên, có nhiều hoạt động khác nhau có thể được tích hợp vào một khóa học ngoài phương phápchủ đạo là giảng bài để khuyến khích sinh […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Hoạt động trong lớp và hoạt động đánh giá cho lớp học đảo ngược

Trong lớp học đảo ngược, trước khi đến lớp, sinh viên sẽ tham gia vào các bài giảng hoặc các tài liệu khác bên ngoài lớp học (thường là trực tuyến) để chuẩn bị cho các hoạt động học tập chủ động, tích cực trong lớp học.  “ Khóa học Thiết kế: Lập kế hoạch một lớp Flipped ” […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

“Sống sót” trong ngày đầu tiên lên lớp

Buổi học đầu tiên sẽ đặt nền móng cho học phần trong phần còn lại của học kỳ. Các đề xuất sau đây phác thảo các chiến lược chung và giải quyết hai nhiệm vụ quan trọng của ngày đầu tiên: xử lý các vấn đề hành chính và xây dựng chuẩn đầu ra của […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học
DETAIL
Th7
19

Tạo điều kiện để hoạt động thảo luận có hiệu quả

“Khởi xướng và duy trì một cuộc thảo luận sôi nổi, hiệu quả là một trong những hoạt động thách thức nhất đối với một người giáo viên” (Davis, 1993). Dưới đây là một số chiến lược sẽ giúp bạn chuẩn bị và dẫn dắt một cuộc thảo luận hiệu quả. Chuẩn bị cho hoạt […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học

Sự chuẩn bị là phản ứng tốt nhất cho tinh thần mà nhiều nhà giáo dục khi dạy một học phần mới hoặc gặp một lớp học mới. Dưới đây là một số lời khuyên và đề xuất từ các giảng viên về những gì đã giúp họ. Nếu bạn có một vài tuần để […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học
DETAIL
Th7
19

Thúc đẩy thảo luận trên lớp học

Các cuộc thảo luận, về bản chất, là thể hiện đầy đủ các khả năng học tập, và dường như thông qua thảo luận sẽ luôn có một quan điểm khác được thể hiện, đồng thời giúp người tham gia có thể có hiểu thêm về một khía cạnh nào đó. Là một phương pháp […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL