Giảng dạy

Th7
19

Các hoạt động dành cho lớp học đông

Đặt câu hỏi Câu hỏi là hình thức đơn giản nhất của công cụ giảng dạy tương tác, đặc biệt trong các lớp học đông và hữu ích trong bất kỳ ngành học nào. Chúng có thể giúp thúc đẩy học tập chủ động và đánh giá mức độ quan tâm và hiểu biết của […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19
Th7
19

Các hoạt động học chủ động (tích cực)

Học tập chủ động (học tập tích cực) là dựa trên học thuyết kiến tạo- một lý thuyết học tập khẳng định rằng người học kiến tạo sự hiểu biết của riêng họ đối với một chủ đề bằng việc xây dựng kiến thức mới dựa trên nền tảng kiến thức trước đây của họ. […]

By Tiến Nhật Ngô | Giảng dạy . Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Buổi lên lớp đầu tiên

Như câu ngạn ngữ cũ nói, bạn chỉ có một lần để tạo ấn tượng đầu tiên, nhưng cũng đừng áp lực. Dưới đây là một số lời khuyên và đề xuất từ các giảng viên về những gì đã phát huy tác dụng đối với họ: 1. Đến lớp sớm: Điều này giúp bạn […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học . Uncategorized
DETAIL
Th7
19

Các tiêu chuẩn đánh giá thiết kế học phần

Tiêu chuẩn chung Các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể Điểm Tổng quan và giới thiệu về học phần 1.1 Các hướng dẫn chỉ rõ cách thức bắt đầu và nơi để tìm thông tin về học phần. 3   1.2 Người học được giới thiệu về mục đích và cấu trúc của học phần. […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Thiết kế học phần . Uncategorized
DETAIL
Th7
19

Quản lý lớp học

1. Những nghiên cứu đã cho thấy về việc sử dụng máy tính Một số giảng viên cấm sử dụng máy tính xách tay trong lớp học của họ. Họ được hỗ trợ bởi những nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng việc sử dụng các thiết bị điện tử trong lớp học có […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học . Uncategorized
DETAIL
Th7
19

Thuyết trình bài giảng hiệu quả

Khi quy mô lớp học tăng lên và ngân sách đại học thắt chặt, thuyết trình bài giảng vẫn là một phương pháp giảng dạy chủ đạo (Goffe & Kauper, 2014; Smith & Valentine, 2012). Do đó, biết cách thuyết trình giảng bài tốt là một kỹ năng quan trọng mà các giảng viên cần […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy . Uncategorized
DETAIL
Th7
19

Tiến hành hoạt động nhóm trong lớp học

Làm việc nhóm có thể là một phương pháp hiệu quả để thúc đẩy sinh viên, khuyến khích học tập tích cực và phát triển các kỹ năng tư duy phê phán, giao tiếp và ra quyết định quan trọng. Nhưng nếu không có kế hoạch và tạo điều kiện cẩn thận, việc làm nhóm có […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL