Giảng dạy

Th7
19

Hướng dẫn sinh viên học trong phòng thí nghiệm

Hướng dẫn sinh viên học trong phòng thí nghiệm đòi hỏi tất cả các kỹ năng cần thiết để dạy bất kỳ lớp học nào và hơn thế nữa. Các chiến lược sau đây có thể được áp dụng để tiết học thí nghiệm của thầy cô có hiệu quả tốt hơn.

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

8 cách thú vị để giúp người học tương tác trong lớp học

Những ngày tháng mà sinh viên làm việc độc lập, im lìm trong đống sách vở với những dãy bàn học sắp xếp ngay ngắn đã qua lâu rồi! Trong lớp học hôm nay, bạn thường thấy sinh viên đứng hoặc ngồi bên nhau quanh bàn, trên thảm, trò chuyện sôi nổi, vẽ bảng biểu, […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học . Uncategorized
DETAIL
Th7
18

Thiết kế học phần: Lập kế hoạch cho một “lớp học đảo ngược”

Trong một lớp học đảo ngược, sinh viên sẽ tiếp xúc với các bài giảng hoặc các tài liệu khác bên ngoài lớp học để chuẩn bị cho các hoạt động học tập tích cực trong lớp học. Đây không phải là một ý tưởng mới, nhưng cách sử dụng hiện tại của thuật ngữ […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Thiết kế học phần
DETAIL
Th7
18

Thiết kế học phần: Các câu hỏi chẩn đoán

Dưới đây là các câu hỏi chẩn đoán bạn nên tham khảo khi thiết kế một học phần. Các câu hỏi này được xây dựng từ  kết quả của các buổi làm việc tại các hội thảo về thiết kế học phần do CTE tổ chức và các tài liệu về chủ đề này. Các […]

DETAIL
Th7
17

Cách viết chuẩn đầu ra

Khi bắt đầu thiết kế học phần, giảng viên thường tập trung vào vấn đề nội dung giảng dạy, nhưng kết quả cuối cùng của học phần cũng quan trọng không kém: đó là kết quả học tập của sinh viên. Chuẩn đầu ra (CĐR) tập trung vào điều đó – nó làm rõ sinh […]

DETAIL