Thiết kế học phần

Th7
25

Một số ý tưởng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy

Xây dựng bài giảng Quản lý lớp họcGiảng dạyĐánh giá người họcXây dựng bài giảng Khảo sát, nắm bắt nhu cầu và mong muốn học tập của người học Thiết kế hoạt động học tập trên cơ sở sử dụng các phương tiện, công nghệ đã được trang bị (như máy tính xách tay, máy [...]
DETAIL
Th7
19

Giới thiệu về Bảng phân loại Bloom

Bảng phân loại Bloom bao gồm 3 miền học tập: nhận thức, cảm xúc, và vận động, và mỗi miền được gán cho một hệ thống phân cấp tương ứng với các cấp độ học tập khác nhau. Một chú ý quan trọng đó là mỗi cấp độ tư duy khác nhau ứng với mỗi […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Thiết kế học phần
DETAIL
Th7
19
Th7
19

Các tiêu chuẩn đánh giá thiết kế học phần

Tiêu chuẩn chung Các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể Điểm Tổng quan và giới thiệu về học phần 1.1 Các hướng dẫn chỉ rõ cách thức bắt đầu và nơi để tìm thông tin về học phần. 3   1.2 Người học được giới thiệu về mục đích và cấu trúc của học phần. […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Thiết kế học phần . Uncategorized
DETAIL
Th7
18

Thiết kế học phần: Lập kế hoạch cho một “lớp học đảo ngược”

Trong một lớp học đảo ngược, sinh viên sẽ tiếp xúc với các bài giảng hoặc các tài liệu khác bên ngoài lớp học để chuẩn bị cho các hoạt động học tập tích cực trong lớp học. Đây không phải là một ý tưởng mới, nhưng cách sử dụng hiện tại của thuật ngữ […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Thiết kế học phần
DETAIL
Th7
18

Thiết kế học phần: Các câu hỏi chẩn đoán

Dưới đây là các câu hỏi chẩn đoán bạn nên tham khảo khi thiết kế một học phần. Các câu hỏi này được xây dựng từ  kết quả của các buổi làm việc tại các hội thảo về thiết kế học phần do CTE tổ chức và các tài liệu về chủ đề này. Các […]

DETAIL
Th7
17

Cách viết chuẩn đầu ra

Khi bắt đầu thiết kế học phần, giảng viên thường tập trung vào vấn đề nội dung giảng dạy, nhưng kết quả cuối cùng của học phần cũng quan trọng không kém: đó là kết quả học tập của sinh viên. Chuẩn đầu ra (CĐR) tập trung vào điều đó – nó làm rõ sinh […]

DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/