Thực hành giảng dạy

Th7
19

Đánh bóng kĩ năng trình bày/giảng bài

Cho dù đưa ra một bài thuyết trình tại một hội nghị học thuật hoặc đưa ra bài giảng, các kỹ năng trình bày được đánh bóng có thể được hiểu là sự khác biệt giữa một bài thuyết trình/bài giảng hiệu quả và một bài giảng không hiệu quả. Sau đây là một số […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Chín hình thức truyền tải nội dung bài học thay thế cho giảng bài

Với quy mô lớp học tiếp tục tăng, có khả năng bài giảng sẽ là một phương pháp giảng dạy chủ đạo trong các giảng đường đại học. Tuy nhiên, có nhiều hoạt động khác nhau có thể được tích hợp vào một khóa học ngoài phương phápchủ đạo là giảng bài để khuyến khích sinh […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Hoạt động trong lớp và hoạt động đánh giá cho lớp học đảo ngược

Trong lớp học đảo ngược, trước khi đến lớp, sinh viên sẽ tham gia vào các bài giảng hoặc các tài liệu khác bên ngoài lớp học (thường là trực tuyến) để chuẩn bị cho các hoạt động học tập chủ động, tích cực trong lớp học.  “ Khóa học Thiết kế: Lập kế hoạch một lớp Flipped ” […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Tạo điều kiện để hoạt động thảo luận có hiệu quả

“Khởi xướng và duy trì một cuộc thảo luận sôi nổi, hiệu quả là một trong những hoạt động thách thức nhất đối với một người giáo viên” (Davis, 1993). Dưới đây là một số chiến lược sẽ giúp bạn chuẩn bị và dẫn dắt một cuộc thảo luận hiệu quả. Chuẩn bị cho hoạt […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Thúc đẩy thảo luận trên lớp học

Các cuộc thảo luận, về bản chất, là thể hiện đầy đủ các khả năng học tập, và dường như thông qua thảo luận sẽ luôn có một quan điểm khác được thể hiện, đồng thời giúp người tham gia có thể có hiểu thêm về một khía cạnh nào đó. Là một phương pháp […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Các hoạt động dành cho lớp học đông

Đặt câu hỏi Câu hỏi là hình thức đơn giản nhất của công cụ giảng dạy tương tác, đặc biệt trong các lớp học đông và hữu ích trong bất kỳ ngành học nào. Chúng có thể giúp thúc đẩy học tập chủ động và đánh giá mức độ quan tâm và hiểu biết của […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Các hoạt động học chủ động (tích cực)

Học tập chủ động (học tập tích cực) là dựa trên học thuyết kiến tạo- một lý thuyết học tập khẳng định rằng người học kiến tạo sự hiểu biết của riêng họ đối với một chủ đề bằng việc xây dựng kiến thức mới dựa trên nền tảng kiến thức trước đây của họ. […]

By Tiến Nhật Ngô | Giảng dạy . Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Thuyết trình bài giảng hiệu quả

Khi quy mô lớp học tăng lên và ngân sách đại học thắt chặt, thuyết trình bài giảng vẫn là một phương pháp giảng dạy chủ đạo (Goffe & Kauper, 2014; Smith & Valentine, 2012). Do đó, biết cách thuyết trình giảng bài tốt là một kỹ năng quan trọng mà các giảng viên cần […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy . Uncategorized
DETAIL