Thực hành giảng dạy

Th7
19

Tiến hành hoạt động nhóm trong lớp học

Làm việc nhóm có thể là một phương pháp hiệu quả để thúc đẩy sinh viên, khuyến khích học tập tích cực và phát triển các kỹ năng tư duy phê phán, giao tiếp và ra quyết định quan trọng. Nhưng nếu không có kế hoạch và tạo điều kiện cẩn thận, việc làm nhóm có […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Hướng dẫn sinh viên học trong phòng thí nghiệm

Hướng dẫn sinh viên học trong phòng thí nghiệm đòi hỏi tất cả các kỹ năng cần thiết để dạy bất kỳ lớp học nào và hơn thế nữa. Các chiến lược sau đây có thể được áp dụng để tiết học thí nghiệm của thầy cô có hiệu quả tốt hơn.

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/