Uncategorized

Trở lại trường học sau đại dịch – biến thách thức thành cơ hội

Đó là chủ đề của tọa đàm được Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, ĐHQGHN tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia PGS.TS Trần Thành Nam, PGS.TS Phạm Kim Chung, TS.Nghiêm Xuân Huy và MC Thảo Vân cùng hàng trăm giảng viên, sinh viên đến từ ĐHQGHN. […]

By SMED | Tin tức . Uncategorized
DETAIL
Th1
25

Tổ chức giảng dạy học phần ‘Khởi nghiệp’ cho sinh viên ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (VNU LMS)

Tổ chức giảng dạy học phần “Khởi nghiệp” cho sinh viên ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến VNU LMS là 1 trong 10 sản phẩm đạt Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHGQHN 2021 (VNU Teaching Awards 2021), chủ đề “Linh hoạt – […]

DETAIL

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo trực tuyến (LMS) của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN

Ngày 11/6/2021, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo trực tuyến (LMS) của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho đối tượng cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên phụ trách […]

By SMED | Tin tức . Uncategorized
DETAIL

Tọa đàm “Tư duy hình ảnh trong Sketchnote”

Ngày 19/11/2020, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN tổ chức buổi tọa đàm “Tư duy hình ảnh trong Sketchnote”. Đây là buổi tọa đàm thứ 2 tiếp nối buổi tọa đàm “Ứng dụng kỹ thuật Sketchnote trong hoạt động dạy học” đã diễn ra vào ngày 25/08/2020 […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

Đổi mới giảng dạy là đổi mới chính mình

Giảng viên không chỉ là những nhà khoa học, nhà chuyên môn xuất sắc, mà còn là người nắm vững các phương pháp sư phạm, các thực hành giảng dạy, làm chủ được sự gắn kết với người học. Đây cũng là những suy nghĩ, chia sẻ của rất nhiều giảng viên Đại học Quốc […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

CTE công bố kết quả HẠNG MỤC I Giải thưởng Đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN

Chủ đề năm học 2020 - 2021: “Đổi mới hoạt động dạy – học theo tiếp cận giáo dục kết hợp”   HẠNG MỤC I - Dự án xuất sắc về xây dựng học phần/môn học theo tiếp cận giáo dục kết hợp Trong 2 ngày 19-20/10/2020, các giảng viên/giáo viên đăng ký tham gia [...]
DETAIL

Thông báo khóa học “Thiết kế bài giảng video phục vụ dạy học trực tuyến”

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (CTE) thông báo khóa học “Thiết kế bài giảng video phục vụ dạy học trực tuyến”: Khóa học này nằm trong chuỗi tọa đàm và tập huấn do CTE triển khai từ tháng 09/2020 nhằm hỗ trợ giảng viên, giáo viên tại ĐHQGHN về công nghệ và phương pháp […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL

Tọa đàm “The B-Semester: tiếp cận Blended learning trong tổ chức giảng dạy để ứng phó với những Bất ngờ trong một học kỳ Bất định”.

Tọa đàm “The B-Semester: tiếp cận Blended learning trong tổ chức giảng dạy để ứng phó với những Bất ngờ trong một học kỳ Bất định”. Ngày 16/09/2020, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (CTE) đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “The B-Semester: tiếp cận Blended learning trong tổ chức giảng dạy để […]

By Tiến Nhật Ngô | Uncategorized
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/