Sử dụng ứng dụng Google Forms trong hoạt động giảng dạy

Khóa tập huấn ngắn về sử dụng ứng dụng Google Forms trong các hoạt động giảng dạy: Khảo sát nhu cầu học tập của người học Thiết kế các khảo sát ngắn Thiết kế các bài kiểm tra trắc nghiệm Khóa tập huấn diễn ra trong 1 buổi (2 giờ). Khi tới tập huấn cần […]

Xây dựng chuẩn đầu ra theo yêu cầu kiểm định chất lượng

Đây là khóa học giúp giảng viên và cán bộ quản lý chương trình đào tạo thực hành đúng việc mô tả hệ thống chuẩn đầu ra

Leave a Reply

Leave a Reply