Sự kiện

Tặng sách “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học”

Sản phẩm đầu tiên của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy ĐHQGHN dành tặng cho các nhà giáo của ĐHQGHN nhân sự kiện ra mắt Trung tâm.

Khởi động hoạt động CTE

Chuỗi sự kiện nhân dịp ra mắt Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy ĐHQGHN

Leave a Reply

Leave a Reply