Full Width Blog

Th7
19

Tạo điều kiện để hoạt động thảo luận có hiệu quả

“Khởi xướng và duy trì một cuộc thảo luận sôi nổi, hiệu quả là một trong những hoạt động thách thức nhất đối với một người giáo viên” (Davis, 1993). Dưới đây là một số chiến lược sẽ giúp bạn chuẩn bị và dẫn dắt một cuộc thảo luận hiệu quả. Chuẩn bị cho hoạt […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học

Sự chuẩn bị là phản ứng tốt nhất cho tinh thần mà nhiều nhà giáo dục khi dạy một học phần mới hoặc gặp một lớp học mới. Dưới đây là một số lời khuyên và đề xuất từ các giảng viên về những gì đã giúp họ. Nếu bạn có một vài tuần để […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học
DETAIL
Th7
19

Thúc đẩy thảo luận trên lớp học

Các cuộc thảo luận, về bản chất, là thể hiện đầy đủ các khả năng học tập, và dường như thông qua thảo luận sẽ luôn có một quan điểm khác được thể hiện, đồng thời giúp người tham gia có thể có hiểu thêm về một khía cạnh nào đó. Là một phương pháp […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Các hoạt động dành cho lớp học đông

Đặt câu hỏi Câu hỏi là hình thức đơn giản nhất của công cụ giảng dạy tương tác, đặc biệt trong các lớp học đông và hữu ích trong bất kỳ ngành học nào. Chúng có thể giúp thúc đẩy học tập chủ động và đánh giá mức độ quan tâm và hiểu biết của […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19
Th7
19

Các hoạt động học chủ động (tích cực)

Học tập chủ động (học tập tích cực) là dựa trên học thuyết kiến tạo- một lý thuyết học tập khẳng định rằng người học kiến tạo sự hiểu biết của riêng họ đối với một chủ đề bằng việc xây dựng kiến thức mới dựa trên nền tảng kiến thức trước đây của họ. […]

By Tiến Nhật Ngô | Giảng dạy . Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Buổi lên lớp đầu tiên

Như câu ngạn ngữ cũ nói, bạn chỉ có một lần để tạo ấn tượng đầu tiên, nhưng cũng đừng áp lực. Dưới đây là một số lời khuyên và đề xuất từ các giảng viên về những gì đã phát huy tác dụng đối với họ: 1. Đến lớp sớm: Điều này giúp bạn […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học . Uncategorized
DETAIL
Th7
19

Các tiêu chuẩn đánh giá thiết kế học phần

Tiêu chuẩn chung Các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể Điểm Tổng quan và giới thiệu về học phần 1.1 Các hướng dẫn chỉ rõ cách thức bắt đầu và nơi để tìm thông tin về học phần. 3   1.2 Người học được giới thiệu về mục đích và cấu trúc của học phần. […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Thiết kế học phần . Uncategorized
DETAIL