Giới thiệu hệ thống quản lý học tập VNU LMS tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng ngày 12/07/2021, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến với các cán bộ quản lý chủ chốt của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN về Hệ thống tổ chức quản lý học tập VNU LMS dùng chung cho ĐHQGHN tại địa chỉ http://lms.vnu.edu.vn.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện lãnh đạo các Khoa/ Bộ môn thuộc Trường Đại học Giáo dục, các cán bộ quản lý và hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, đại diện nhóm phát triển kỹ thuật của hệ thống VNU LMS thuộc đơn vị nhà thầu – Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trí Nam.PGS. Phạm Văn Thuần, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục điều hành buổi làm việc

PGS. Phạm Văn Thuần, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục điều hành buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày giới thiệu tổng quan về Hệ thống tổ chức quản lý học tập VNU LMS dùng chung cho ĐHQGHN, đánh giá những điểm mới của Hệ thống VNU LMS so với các hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến phổ biến khác…

Đại diện nhóm phát triển kỹ thuật của hệ thống VNU LMS thuộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trí Nam – ông Nguyễn Kính chia sẻ với các cán bộ quản lý, giảng viên về quy trình tổ chức đào tạo trên hệ thống VNU LMS (bao gồm việc phân luồng đối với các đối tượng quản lý hệ thống và người dùng bao gồm chuyên viên tổ chức đào tạo, chuyên viên IT, giảng viên, sinh viên), đồng thời demo sử dụng hệ thống về cách thức khởi tạo học phần, tổ chức giảng dạy và quản lý học phần (tổ chức kho học liệu với các định dạng học liệu đa dạng, tổ chức nội dung học phần, kiểm tra đánh giá học phần…), các hoạt động tương tác giữa giảng viên và sinh viên trên hệ thống, theo dõi và báo cáo tiến trình, kết quả học tập của sinh viên trên hệ thống…

Quy trình tổ chức đào tạo trên hệ thống VNU LMS

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục cho rằng về cơ bản hệ thống VNU LMS có nhiều điểm tương đồng với hệ thống Moodle mà nhà trường đang sử dụng, vì thế giảng viên sẽ không gặp khó khăn khi tiếp cận hệ thống mới. Từ kinh nghiệm triển khai hệ thống Moodle tại nhà trường, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh cũng đưa ra một số khuyến cáo, trao đổi liên quan đến việc triển khai VNU LMS tại Trường ĐH Giáo dục. Ví dụ: Phân quyền ghi danh lớp học; xem xét phát triển hình thức gợi ý học phần tự động (Smart Scheduling) để đối tượng sinh viên học bằng kép thuận lợi hơn trong việc xác định học phần liên quan trong quá trình đăng ký học tập; các lưu ý về liên thông dữ liệu giữa các hệ thống; việc quản lý đào tạo các khóa ngắn hạn trên hệ thống VNU LMS sẽ thực hiện như thế nào?…

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục trao đổi tại buổi làm việc

Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục đánh giá Hệ thống VNU LMS hiện tại đảm bảo cán bộ quản lý đào tạo và giảng viên thực hiện các tác vụ quản lý học tập. Một số vấn đề cần trao đổi thêm là: việc kiểm tra đánh giá, tổ chức thi trực tuyến, việc trích xuất các báo cáo; việc quản lý đào tạo trên hệ thống nên tiếp cận theo mô-đun/ học phần hay theo lớp học phần?…

Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục đánh giá Hệ thống VNU LMS

Một vấn đề khác được các giảng viên và cán bộ quản lý chủ chốt tại Trường Đại học Giáo dục quan tâm như việc giảng viên trải nghiệm hệ thống có thuận lợi không; cần thiết lập kênh trao đổi, phản hồi của người dùng về hệ thống; vấn đề liên thông dữ liệu đào tạo cần được thực hiện sớm…

Ông Ngô Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trí Nam khẳng định Hệ thống VNU LMS tiếp cận quản lý đào tạo theo mô-đun, điều này tạo thuận lợi cho việc quản lý học tập. Nhà trường cần đánh giá các chức năng của hệ thống có đáp ứng nhu cầu sử dụng của đơn vị đào tạo để bộ phận phát triển phần mềm điều chỉnh phù hợp, nâng cấp hệ thống trong thời gian tới. Tiếp đó, Ông Ngô Minh Tuấn cũng chia sẻ về quan điểm và phương án chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống quản lý học tập Moodle do Trường Đại học Giáo dục đang sử dụng sang hệ thống VNU LMS.

Ông Ngô Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trí Nam chia sẻ về quan điểm và phương án chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống quản lý học tập Moodle do Trường Đại học Giáo dục đang sử dụng sang hệ thống VNU LMS

Nghiêm Xuân Huy Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục chia sẻ về Hệ thống quản lý học tập VNU LMS

Chia sẻ với các cán bộ quản lý, giảng viên tại Trường Đại học Giáo dục, TS. Nghiêm Xuân Huy nhận định việc đồng bộ dữ liệu thống nhất qua một đầu mối quản lý, liên thông và dùng chung trong ĐHQGHN là cần thiết và hệ thống VNU LMS sẽ tiến tới hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu đồng bộ đó. Trong thời điểm hiện tại, các đơn vị đào tạo căn cứ quan điểm tiếp cận, bối cảnh thực tiễn tại đơn vị có thể có những điều chỉnh linh hoạt và phù hợp trong việc sử dụng hệ thống VNU LMS mới.

CTE Media

 

 

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply