Giới thiệu một số khóa học về e-Learning

Giới thiệu một số khóa học về e-Learning

Việc đa dạng hóa các hình thức dạy – học, trong đó dạy – học trực tuyến gắn với tiếp cận blended learning và cá thể hóa là xu thế tất yếu của giáo dục nói chung trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Giảng dạy trực tuyến hiện nay đang trở thành một phương thức đào tạo cấp thiết và hiệu quả được các cơ sở giáo dục khuyến khích và đẩy mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 có những tác động mạnh mẽ tới giáo dục. Rõ ràng, COVID-19 là “cú hích mạnh” giúp các cơ sở giáo dục trong nước đẩy nhanh hơn tiến trình tổ chức dạy – học trực tuyến. Để giúp các thầy/cô có thêm những thông tin hữu ích, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy xin giới thiệu một số khóa học thú vị về chủ đề giảng dạy trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong hoạt động giảng dạy đang được cung cấp miễn phí trên Coursera.

 1. Learning to Teach Online – https://www.coursera.org/learn/teach-online

Đây là khóa học được cung cấp bởi Đại học New South Wales Sydney, Úc được thiết kế cho 6 tuần học (3-4 giờ/tuần). Khóa học phù hợp các giảng viên mới làm quen với các ứng dụng công nghệ trong việc thiết kế các hoạt động trong lớp học theo hình thức trực tuyến hoàn toàn (online) hoặc kết hợp (blended).

Tham gia khóa học, giảng viên sẽ có cơ hội:

 • Tìm hiểu về các chiến lược dạy học trực tuyến, vai trò của công nghệ giáo dục trực tuyến trong thiết kế môn học
 • Thiết kế các hoạt động giảng dạy trực tuyến, các hoạt động đánh giá thông qua các nhiệm vụ/bài tập thực hành.
 • Tìm hiểu thế mạnh trong giảng dạy của bản thân
 • Lựa chọn phương pháp/công nghệ giảng dạy phù hợp với thế mạnh và bối cảnh dạy học.
 1. e-Learning Ecologies: Innovative Approaches to Teaching and Learning for the Digital Age – https://www.coursera.org/learn/elearning

Khóa học có thời lượng 19 giờ (4 tuần, 12 giờ/1 tuần) do các giảng viên đến từ Đại học Illinois (Hoa Kỳ) giảng dạy.

Đây là khóa học mang tính chuyên sâu, phù hợp với các giảng viên quan tâm tới các vấn đề tương lai của giáo dục và “xã hội học tập” (“learning society”), nội dung tương tự như các khóa học dành cho học viên trình độ thạc sỹ, nghiên cứu sinh tại Khoa Giáo dục – Đại học Illinois. Khóa học giúp giảng viên tìm hiểu 7 đặc tính của một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến (e-learning ecologies) – các yếu tố thúc đẩy phương thức “Học tập kiểu mới” của thế kỷ 21, bao gồm:

 • Tính phổ biến (Ubiquitous Learning);
 • Chủ động tạo ra tri thức mới (Active Knowledge Making);
 • Phương tiện đa phương thức (Multimodal Meaning, các phương thức/công cụ hỗ trợ giảng dạy);
 • Recursive Feedback (Phản hồi liên tục);
 • Trí thông minh hợp tác (Collaborative Intelligence);
 • Siêu nhận thức (Metacognition);
 • Học tập khác biệt (Differentiated Learning)
 1. Get Interactive: Practical Teaching with Technology – https://www.coursera.org/learn/getinmooc

Làm thế nào để tăng cường tương tác của người học trong lớp học trực tuyến? Khóa học do các giảng viên từ Đại học London giảng dạy sẽ giúp giảng viên xây dựng học phần học tập trực tuyến năng động, có tính tương tác cao, thông qua việc sử dụng các công cụ đa phương tiện, tạo lập các cơ hội hợp tác cho sinh viên và đánh giá quá trình (formative assessment and feedback)

Các chủ đề của khóa học gồm:

 • Sử dụng đa phương tiện trong dạy và học
 • Thúc đẩy sự hợp tác của sinh viên
 • Đánh giá quá trình học tập của người học

Khóa học có thời lượng 18 giờ (3 tuần, 4 giờ/1 tuần) và thiên về hoạt động thực hành. Tham gia khóa học, người học sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau như nghiên cứu tài liệu, video, thảo luận, đánh giá…, qua đó người học có cơ hội suy ngẫm về các công cụ/ kỹ thuật/ ý tưởng để áp dụng trong giảng dạy.

 1. Performance Assessment in the Virtual Classroom – https://www.coursera.org/learn/performance-assessment

Đánh giá người học trong lớp học trực tuyến là một thành phần quan trọng trong bất kỳ một chương trình đào tạo trực tuyến nào. Khóa học sẽ giúp giảng viên nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đánh giá người học trong lớp học ảo, làm thế nào để đảm bảo các yêu cầu kiểm tra đánh giá người học theo tiêu chuẩn quốc gia và địa phương, trong khi tuân thủ các quy định về chuẩn đầu ra.

Các vấn đề được thảo luận trong khóa học bao gồm: các format kiểm tra đánh giá người học trong một lớp học trực tuyến; đánh giá đối với đối tượng người học đặc biệt (sinh viên tài năng, người học có nhu cầu đặc biệt); phân tích dữ liệu người học và quản lý điểm số; các yếu tố liên quan tới kiểm tra, đánh giá trong hệ thống quản lý học tập. Khóa học rất hữu ích cho giảng viên trong việc giám sát hoạt động học tập của sinh viên từ xa thông qua việc sử dụng hệ thống quản lý học tập hiệu quả.

Khóa học có thời lượng 10 giờ (2-4 giờ/tuần) do giảng viên của Đại học California, Irvine giảng dạy.

 

_CTE Media_

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply