Bài viết mới

VNU – CTE: Khai giảng khóa tập huấn về phương pháp và giáo dục công nghệ mới tại ĐHQGHN

Nguồn: VNU – CTE: Khai giảng khóa tập huấn về phương pháp và giáo dục công nghệ mới tại ĐHQGHN   CTE Media

Thông báo Giải thưởng đổi mới giảng dạy ĐHQGHN 2021

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng, ĐHQGHN trân trọng thông báo và mời quý thầy cô là giáo viên, giảng viên ĐHQGHN tham gia dự thi Giải thưởng Đổi mới giảng dạy của ĐHQGHN năm 2021 (VNU Teaching Awards 2021) với các nội dung sau: 1. Chủ đề cuộc thi: […]

ĐHQGHN hỗ trợ tối đa cho cán bộ giảng viên giảng dạy trực tuyến

Đó là khẳng định của Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân tại Hội nghị công tác đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN, ngày 2/8/2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Nghiêm Xuân Huy cho biết, hiện nay, giảng viên và […]

Tọa đàm “Kết hợp giảng dạy trực tuyến và giảng dạy trực tiếp trong bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid 19 tại ĐHQGHN”

Ngày 23/7/2021, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN đã tổ chức tọa đàm “Kết hợp giảng dạy trực tuyến và giảng dạy trực tiếp trong bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid 19 tại ĐHQGHN”. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến […]

Hỗ trợ tùy biến và ứng dụng công nghệ trong dạy học

Công nghệ không thể thay thế được người thầy, nhưng có thể giúp người thầy cải tiến môi trường giảng dạy, làm việc hiệu quả hơn với người học. Công nghệ giáo dục còn giúp giảng viên quản trị các lộ trình giảng dạy theo hướng cá thể hóa, đáp ứng nhu cầu học tập riêng của mỗi người học, gắn liền với tiến trình học tập của người học. Công nghệ giúp giảng viên đa dạng hóa nguồn học liệu và chất liệu giảng dạy, sinh động hóa nội dung giảng dạy, đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong theo dõi tiến bộ của người học …

001-macbook-air
002---features

Hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá

Hoạt động chính của CTE sẽ bao gồm các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy; toạ đàm-chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và phổ biến các tiếp cận sư phạm mới; phát triển, tuỳ biến và phổ biến các ứng dụng công nghệ trong giảng dạy; đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy; khai thác các nguồn lực hỗ trợ giảng viên thực hiện các sáng kiến và đổi mới giảng dạy; tôn vinh những điển hình xuất sắc trong hoạt động giảng dạy; tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo ĐHQGHN về các chính sách và giải pháp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN …