Hướng dẫn sử dụng công cụ/phần mềm trong Cẩm nang ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Hướng dẫn sử dụng công cụ/phần mềm trong Cẩm nang ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Để hỗ trợ cho “Cẩm nang ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học”, Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy đã hệ thống hóa hướng dẫn sử dụng của các công cụ/phần mềm được giới thiệu trong Cẩm nang để giảng viên tiện tra cứu.

Công cụ hỗ trợ xây dựng học phần và chuẩn bị bài giảng

Khảo sát người học

Xây dựng mục tiêu bài giảng

Biểu diễn, minh họa ý tưởng

Các thư viện đồ hoạ hỗ trợ xây dựng bài giảng

Xây dựng bài giảng video

Tổ chức bài giảng

Quản lý lớp học

Điểm danh, khởi động lớp học

Giảng dạy trực tuyến

Thảo luận, làm việc nhóm

Hỗ trợ tự học

Hỗ trợ thuyết trình

Tra cứu thông tin, học liệu

Đánh giá người học

Đánh giá trực tuyến

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply