Kỷ niệm 2 năm thành lập Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy

Ngày 11/7/2021, tròn 2 năm Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN chính thức được thành lập.

Hai năm là một quãng thời gian khá ngắn ngủi, nhưng bằng những nỗ lực của mình, Trung tâm đã đạt được những thành tựu và triển khai được nhiều sự kiện tiêu biểu như sau (xem video)

  1. Hình thành được Cộng đồng giảng viên đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy trong toàn ĐHQGHN, có tính kết nối và tương hỗ tích cực. Nhóm Giảng viên đổi mới sáng tạo (Smart Educators) trên Facebook có trên 720 thành viên; nhóm tương tác trên nền tảng Zalo có trên 450 thành viên tham gia, fanpage CTE có trên 1000 người theo dõi.
  2. Có đội ngũ cộng tác viên nhiệt huyết, tài năng và sẵn sàng chia sẻ, làm nòng cột trong hoạt động đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN. Đây là những giảng viên ở các độ tuổi khác nhau đến từ các đơn vị khác nhau trong toàn ĐHQGHN, hình thành được sự kết nối, gắn bó chặt chẽ.
  3. Liên tục tổ chức các chuỗi tọa đàm, tập huấn, hội nghị, hội thảo về phương pháp giảng dạy và công nghệ giáo dục mới. Hằng năm, có khoảng hơn 1000 lượt giảng viên tham gia các hoạt động, sự kiện, khoá tập huấn do CTE tổ chức, góp phần tạo lập không khí đổi mới giảng dạy trong toàn ĐHQGHN.
  4. Biên soạn các bộ công cụ hỗ trợ giảng viên đổi mới giảng dạy. 02 tài liệu của CTE (Cẩm nang ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học; và tài liêu “Dạy học vui, vui dạy học) được thiết kế công phu, dễ tiếp cận, đã được phổ biến rộng rãi trong giảng viên toàn ĐHQGHN.
  5. Tổ chức sự kiện Ngày hội đổi mới giảng dạy ĐHQGHN lần thứ 1 (2020), thu hút sự quan tâm rộng rãi của giảng viên và cán bộ quản lý trong toàn ĐHQGHN, góp phần lan toả tinh thần đổi mới giảng dạy ở ĐHQGHN.
  6. Tổ chức Giải thưởng đổi mới giảng dạy ĐHQGHN lần thứ 1 (2020) nhằm ghi nhận và tôn vinh các giảng viên có nhiều sáng kiến và nỗ lực đổi mới giảng dạy theo tiếp cận blended learning.
  7. Đầu mối phối hợp với các bên liên quan xây dựng và quản lý Hệ thống quản lý học tập VNU LMS dùng chung trong toàn ĐHQGHN.
  8. Xây dựng Khung đánh giá năng lực giảng viên tại ĐHQGHN, góp phần hỗ trợ giảng viên trong đánh giá cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy theo các tiếp cận hiện đại.
  9. Xây dựng Chương trình Tập huấn về Phương pháp giảng dạy mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho giảng viên ĐHQGHN. Chương trình gồm 8 module, gắn với những nội dung thiết yếu trong giảng dạy.
  10. Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại nhà E5, đáp ứng nhu cầu tập huấn, tổ chức sự kiện hỗ trợ giảng viên tại ĐHQGHN.

CTE vui mừng vì những đóng góp của mình đã được cộng đồng tiếp nhận, đã có những hiệu quả và giá trị tích cực nhất định trong hoạt động đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN. Trung tâm tiếp tục mong nhận được sự ủng hộ, động viên, hỗ trợ của quý đồng nghiệp trong và ngoài ĐHQGHN.

CTE Media
Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply