Lập kế hoạch bài giảng

Lập kế hoạch bài giảng

Lập kế hoạch bài giảng

Tầm quan trọng của lập kế hoạch bài giảng

Khi bạn dành thời gian để lên kế hoạch cho lớp học, bạn và sinh viên của bạn sẽ thấy những sự tiến bộ trong kinh nghiệm giảng dạy và học tập. Dưới đây là những lợi ích của việc dành thời gian để lên kế hoạch:

 • Kiểm tra xem lớp học của bạn phù hợp như thế nào trong toàn bộ học phần
 • Thiết kế các trải nghiệm học tập – điều sẽ giải quyết các chủ đề và nội dung chính
 • Hãy chú ý đến những câu chuyện, video hiện tại hoặc các sự kiện đặc biệt liên quan đến chủ đề của bạn
 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để có thể hoàn thành tốt bài tập
 • Tổ chức và biết những gì sắp diễn ra trong lớp học của bạn
 • Cung cấp cơ hội học tập đa dạng và thú vị cho sinh viên của bạn
 • Đáp ứng nhu cầu đặc biệt của sinh viên bằng cách xem xét các yêu cầu/nhu cầu của họ
 • Tích hợp hiệu quả công nghệ và chuẩn bị kế hoạch dự phòng
 • Giảng dạy một lớp học gắn kết từ chủ đề này sang chủ đề khác
 • Suy nghĩ thông qua các vấn đề hoặc thách thức có thể xảy ra và chuẩn bị để giải quyết chúng
 • Chuẩn bị trước câu hỏi và dự đoán câu trả lời để có các cuộc thảo luận hiệu quả
 • Bao gồm thời gian cho câu hỏi và phản hồi của sinh viên

Lập kế hoạch là một thành phần quan trọng giúp bạn trở thành một người hướng dẫn hiệu quả. Khi bạn lập kế hoạch nhiều hơn, bạn sẽ thấy rất rõ một sự cải thiện trong quá trình thực hiện và quá trình truyền đạt kiến thức. Điều quan trọng là bạn dành thời gian để vạch ra một kế hoạch cho các lớp học của bạn, nhằm đảm bảo thành công cho cả bạn và sinh viên của bạn.

Xem cho tiết tại đây.

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply