Phùng Xuân Dự

Phùng Xuân Dự

Tutor

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Thạc sĩ Phùng Xuân Dự, tốt nghiệp chuyên ngành quản lý giáo dục. Hiện công tác tại Phòng Nghiên cứu và Quản lý đảm bảo chất lượng của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN. Thành viên nhóm tác giả biên soạn “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học”. Lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ: thiết kế bài giảng video, khảo sát người học.

https://cte.vnu.edu.vn/