Một số ý tưởng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy

Một số ý tưởng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy

 1. Khảo sát, nắm bắt nhu cầu và mong muốn học tập của người học
 2. Thiết kế hoạt động học tập trên cơ sở sử dụng các phương tiện, công nghệ đã được trang bị (như máy tính xách tay, máy tính bảng, phòng máy tính, hệ thống bảng thông minh …)
 3. Dùng các công cụ, công nghệ để đa dạng hóa hoạt động giảng dạy sao cho phù hợp với thói quen, kỹ năng học tập của người học.
 4. Khai thác các thư viện học liệu, hình ảnh, video, âm thanh miễn phí và sẵn có trên Internet để làm bài giảng sinh động, trực quan.
 5. Xây dựng các bài kiểm tra/đánh giá phù hợp với khả năng công nghệ của sinh viên
 1. Khởi động lớp học thông qua các hoạt động phù hợp với công cụ (phần cứng và phần mềm) sẵn có của giảng viên và thiết bị sẵn có của người học.
 2. Quản lý và giám sát việc tham gia lớp học của người học
 3. Kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp và các phần nội dung giảng dạy online.
 4. Hỗ trợ các hoạt động làm việc nhóm và đánh giá lẫn nhau trong sinh viên
 5. Khuyến khích và hướng dẫn sinh viên khai thác học liệu trực tuyến phục vụ học tập.
 6. Thường xuyên liên hệ và kết nối với sinh viên và đồng nghiệp thông qua các công cụ truyền thông như email, blog, mạng xã hội…
 1. Thiết kế và trình chiếu các hình ảnh và video trực quan để thể hiện, biểu diễn các nội dụng và khái niệm.
 2. Sử dụng bảng thông minh hoặc ứng dụng bảng trắng tương tác (interactive whiteboard) để thu hút sự chú ý của người học (ví dụ: sử dụng các ứng dụng và hoạt động game trên bảng trắng để thu hút phản hồi và đánh giá của người học về các nội dung học).
 3. Khuyến khích sinh viên sử dụng các tài nguyên trực tuyến để giải đáp các câu hỏi, khám phá các khái niệm trong quá trình học.
 4. Dùng công nghệ để hỗ trợ sinh viên tạo ra các sản phẩm sáng tạo của riêng họ (viết, thiết kế, sáng tác …) đáp ứng mục tiêu của bài học.
 1. Dùng một hệ thống chấm điểm và tạo lập báo cáo trực tuyến để lưu trữ thông tin về sự tiến bộ trong học tập của người học, giúp đánh giá hiệu quả và chất lượng giảng dạy.
 2. Dùng hệ thống online để thông báo cho sinh viên về kế hoạch kiểm tra, đánh giá, các bài tập lớn sắp được thực hiện …
 3. Cung cấp các thông tin về học phần thông qua website học phần.
Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply