Những điều cần lưu ý trong ứng dụng công nghệ trong giảng dạy

Những điều cần lưu ý trong ứng dụng công nghệ trong giảng dạy

Công nghệ có thể làm phân tán người học trong lớp học. Trong lúc giáo viên giảng bài, sinh viên thường có xu thế giảm tập trung khi họ đồng thời sử dụng máy tính bàn hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh cho những mục đích ngoài học tập. Cần có các quy định và hướng dẫn người học tuân thủ các nguyên tắc sử dụng máy tính trong giờ học.

Công nghệ có thể làm sinh viên tách khỏi các tương tác xã hội thực. Thay vì đến thư viện hoặc phòng thí nghiệm để học tập và nghiên cứu với học liệu và tương tác thực, sinh viên có thể chỉ ở nhà, vào Internet để tìm thông tin. Để khắc phục điều này, cần tạo ra các bài tập tại lớp với yêu cầu sinh viên sử dụng đồng thời cả các công cụ công nghệ và các bài thuyết trình miệng, các hoạt động làm việc nhóm, và các trải nghiệm thực tế xã hội.

Công nghệ có thể tạo cơ hội cho những hành vi thiếu trung thực của người học tại lớp cũng như trong việc làm bài tập. Việc sao chép và dán (copy & paste) từ nội dung của người khác sang của mình, hay thậm chí nhờ/thuê người học, làm bài tập, trở nên dễ dàng nhờ công nghệ. Để khắc phục điều này cần sử dụng các phần mềm rà soát trùng lặp (ví dụ: Doit hoặc Turnitin …), đưa ra các quy định chặt chẽ về liêm chính học thuật, thay đổi chiến lược kiểm tra đánh giá theo định hướng đòi hỏi sự sáng tạo, giải quyết vấn đề …

Không phải sinh viên nào cũng có điều kiện sử dụng các tài nguyên công nghệ. Một số sinh viên không thể mua điện thoại thông minh hay iPad, hay thậm chí giáo trình, để học. Với nhóm sinh viên này, cần chỉ dẫn họ tới thư viện hoặc các hỗ trợ tương đương mà trường đại học có thể cung cấp. Ngoài ra, có thể xây dựng các hoạt động học theo nhóm để các sinh viên có thể chia sẻ nguồn lực học tập với nhau.

Học liệu và thông tin mà người học tìm được không phải lúc nào cũng có chất lượng và nội dung phù hợp. Internet là một thế giới thông tin hỗn tạp. Sinh viên cần các hướng dẫn, trợ giúp để xác định đúng các nguồn thông tin phù hợp, cũng như nhận diện được những nguồn không đáng tin cậy. Định hướng và hỗ trợ sinh viên sử dụng tài nguyên giáo dục mở (OERs) là một lựa chọn tốt.

Việc soạn bài giảng có thể tốn nhiều công sức vì công nghệ. Việc lựa chọn công nghệ để sử dụng trong giảng dạy không dễ dàng và cần đầu tư công sức. Cần phải làm cho việc sử dụng công nghệ trở nên tự nhiên như hoạt động sống hàng ngày. Cần dành thời gian học cách sử dụng công cụ và tìm cách luôn có được các hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng khi cần.

Công nghệ là công cụ, phương tiện và không thể thay thế giảng viên ở những khía cạnh xúc cảm và sáng tạo. Công nghệ giúp tạo lập một môi trường học tập linh hoạt, dẫn nguồn cho đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, công nghệ giúp chuyển đổi hoạt động của giảng viên từ phương thức truyền thống (kiểu “nhà hiền triết trên sân khấu”) sang một môi trường học tập nhiều tương tác hơn. Việc ứng dụng công nghệ có thể tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng trong giáo dục, công nghệ có thể đem đến cho giảng viên những trải nghiệm mới, phát kiến mới, phương thức mới trong giảng dạy và tương tác, phối hợp với sinh viên.

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply