GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC THEO MÔ HÌNH ICAP

ICAP (Interactive > Constructive > Active > Passive) là mô hình hướng dẫn thúc đẩy sự tham gia của người học vào các hoạt động học tập tích cực theo các cấp độ đi từ thụ động (passive) đến chủ động (active), xây dựng (constructive), và tương tác (interactive).

Bảng dưới đây mô tả từng hoạt động giảng dạy cụ thể thể với các nội dung tương ứng liên quan đến mục đích/định hướng sử dụng, các tác động đến kết quả đầu ra của người học, và các khuyến cáo, hướng dẫn tổ chức giảng dạy theo mô hình ICAP.