Quyết định thành lập Trung tâm

Quyết định thành lập Trung tâm

Ngày 11/7/2019, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 2152/QĐ-ĐHQGHN về việc Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, trược thuộc Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN.

Toàn văn Quyết định: xem tại đây

Bình luận