“Sống sót” trong ngày đầu tiên lên lớp

“Sống sót” trong ngày đầu tiên lên lớp

Buổi học đầu tiên sẽ đặt nền móng cho học phần trong phần còn lại của học kỳ. Các đề xuất sau đây phác thảo các chiến lược chung và giải quyết hai nhiệm vụ quan trọng của ngày đầu tiên: xử lý các vấn đề hành chính và xây dựng chuẩn đầu ra của học phần. Để biết các hướng dẫn về cách tạo ra một bầu không khí lớp học tích cực, vui lòng tham khảo các tài liệu của Trung tâm hỗ trợ giảng dạy về quản lý lớp học.

Những chiến lược chung

 • Thăm quan lớp học trước buổi học đầu tiên. Thoải mái nói chuyện trong phòng và xem giọng nói của bạn vang vọng như thế nào. Kiểm tra bất kỳ thiết bị nghe nhìn nào bạn sẽ sử dụng và đảm bảo chữ viết tay của bạn dễ đọc từ phía dưới lớp học. Tạo một diễn đàn thảo luận cho các câu hỏi thường gặp trên trang web của học phần để giúp sinh viên dễ dàng đặt câu hỏi cho bạn.
 • Xây dựng ý thức cộng đồng trong lớp học. Hãy nỗ lực để làm quen với các sinh viên của bạn và bày tỏ sự quan tâm của bạn khi làm việc với họ trong học kỳ.
 • Giải quyết vấn đề sinh viên. Sử dụng ngày đầu tiên để giúp sinh viên của bạn hiểu được sự phù hợp của học phần với nhu cầu học tập của họ và thể hiện cam kết hỗ trợ của bạn đối với việc học tập của họ.
 • Đặt nền móng tích cực cho kỳ học. Chào hỏi sinh viên khi vào lớp, khuyến khích các câu hỏi, cho sinh viên cơ hội nói chuyện và ở lại sau giờ học để trả lời các câu hỏi.
 • Làm cho thời gian trở nên đáng giá. Khi các nhiệm vụ hành chính được hoàn thành, hãy đọc thật kỹ các tài liệu quan trọng để sinh viên của bạn biết bạn nghiêm túc về sự tiến bộ của người học qua từng buổi học.

Nhiệm vụ hành chính

 • Viết tên học phần và mã học phần trên bảng. Thông báo này sẽ thông báo cho bất kỳ sinh viên nào đang bị nhầm lớp học biết và rời đi trước khi bạn bắt đầu.
 • Đề cập tới các chính sách học tập của khoa. Giải thích các bổ sung và thay đổi khác của học phần (nếu có). Bạn cũng cần biết nơi để giới thiệu cho sinh viên tới nếu họ có những thắc mắc về những vấn đề như vậy.
 • Giải thích các nội dung và cách thức thực hiện từng phần của học phần. Nếu học phần của bạn bao gồm nhiều nội dung giảng dạy, hãy mô tả mối quan hệ giữa học phần và nội dung giảng dạy tương ứng và cách các nội dung này sẽ được thực hiện. Việc này cũng là cơ hội để cho các giáo viên trợ giảng (nếu có) giới thiệu bản thân.
 • Xem lại các điều kiện tiên quyết cho học phần. Cho sinh viên biết những kỹ năng hoặc kiến thức mà họ dự kiến sẽ đạt được. Đồng thời, giúp sinh viên hiểu rõ những môn học mà họ đã học có phù hợp với điều kiện tiên quyết của học phần hay không. Nếu sinh viên không đáp ứng được những điều kiện tiên quyết đó thì sẽ có những sự giúp đỡ/thay thế nào?
 • Xác định mong đợi của bạn đối với sự tham gia của sinh viên. Bên cạnh việc nộp bài tập viết và làm bài kiểm tra, bạn mong đợi gì ở sinh viên trong các hoạt động trên lớp?
 • Nói với sinh viên về các chính sách của trường về tính trung thực trong học tập. Nói rõ những mong đợi của bạn và cho sinh viên biết quan điểm của bạn về những gian lận và hành vi trái phép trong quá trình học tập, thi cử.
 • Đưa ra chương trình học và cho sinh viên thảo luận. Nghe câu hỏi về học phần hoặc về giảng viên vào ngày đầu tiên để xác định mối quan tâm cao nhất trong tâm trí của sinh viên.
 • Mời sinh viên đến gặp bạn tại văn phòng khoa hoặc địa điểm phù hợp. Hãy chắc chắn rằng sinh viên biết văn phòng của bạn nằm ở đâu và khuyến khích họ đến với các câu hỏi và các vấn đề liên quan đến học phần. Xác định thời gian tốt nhất trong tuần cho giờ gặp mặt “trực tuyến”.
 • Xem xét các biện pháp an toàn và quy trình xử lý khẩn cấp. Nếu học phần của bạn yêu cầu thực hành trong phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu thực địa, hãy xem lại các yêu cầu an toàn để sử dụng thiết bị vật tư và thảo luận về các quy trình khi có các tình huống khẩn cấp.
 • Mang theo bản sao của các học liệu cần thiết cho buổi học đầu tiên. Có thể chỉ dẫn cho sinh viên những chi nhánh thư viện hoặc hiệu sách cạnh trường có các loại học liệu này. Lưu ý vấn đề bản quyền của học liệu khi sử dụng các bản sao. Ưu tiên khuyến cáo sinh viên sử dụng giáo trình có sẵn trong thư viện.

Đặt kỳ vọng và yêu cầu đối với học phần

 • Thảo luận về mục tiêu của học phần. Một cách cụ thể nhất có thể, nói với sinh viên của bạn về những gì bạn muốn đạt được và tại sao, nhưng cũng hỏi những gì sinh viên muốn học và những vấn đề họ muốn giải quyết. Yêu cầu sinh viên, trong các nhóm nhỏ hoặc cá nhân, liệt kê các mục tiêu họ hy vọng đạt được từ việc tham gia học phần. Sử dụng các danh sách này để xác định sở thích của các thành viên trong lớp và dự đoán các vấn đề.
 • Mô tả yêu cầu của bạn đối với việc dành thời gian trên lớp của sinh viên. Diễn giải các buổi học sẽ được cấu trúc như thế nào và các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức như thế nào? Trong mỗi giờ học, thời điểm nào thì phù hợp để đặt câu hỏi?
 • Cung cấp cho sinh viên các ý tưởng về phương phá học tập và sự chuẩn bị cho lớp học. Nói với sinh viên của bạn rằng họ cần dành bao nhiêu thời gian cho học phần và cho họ biết về các hoạt động hỗ trợ học tập được cung cấp trong khuôn viên trường.
 • Yêu cầu sinh viên làm bài tập nhóm. Chọn một từ khóa từ tiêu đề học phần và yêu cầu sinh viên công não tìm các từ hoặc ý tưởng liên quan đến chủ đề. Viết câu trả lời của họ lên bảng và sử dụng danh sách để đưa ra một cái nhìn tổng quan theo chủ đề của học phần.
 • Làm việc về một vấn đề hoặc một phần của tài liệu để minh họa nội dung học phần. Việc thu hút sinh viên vào công việc thực tế trong buổi học đầu tiên sẽ cho sinh viên các hiểu biết và ý tưởng về cách thức mà lớp học của bạn sẽ diễn ra.
 • Giao bài tập cho buổi học tiếp theo. Bằng cách đi ngay vào chủ đề đầu tiên, bạn đang cho sinh viên thấy rằng học phần có giá trị, được tổ chức tốt và có nhịp độ tốt. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bài tập không được chấm điểm, vì trong những tuần đầu tiên có thể sẽ có thêm các sinh viên mới tham gia vào học phần, cũng như có thể sẽ có sinh viên không tham gia học phần của bạn nữa.
 • Yêu cầu sinh viên viết đánh giá, nhận xét, chia sẻ của họ vào ngày đầu tiên đến lớp. Dành hai phút vào cuối buổi học để sinh viên ghi lại những bình luận ẩn danh về những gì đã diễn ra tốt trong buổi học và những câu hỏi họ có về học phần, hoặc có thể thiết lập một cuộc khảo sát trực tuyến ẩn danh ngắn để đạt được kết quả tương tự.
Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply