chuẩn bị bài giảng

Th7
19

Chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học

Sự chuẩn bị là phản ứng tốt nhất cho tinh thần mà nhiều nhà giáo dục khi dạy một học phần mới hoặc gặp một lớp học mới. Dưới đây là một số lời khuyên và đề xuất từ các giảng viên về những gì đã giúp họ. Nếu bạn có một vài tuần để […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học
DETAIL
Th7
19

Buổi lên lớp đầu tiên

Như câu ngạn ngữ cũ nói, bạn chỉ có một lần để tạo ấn tượng đầu tiên, nhưng cũng đừng áp lực. Dưới đây là một số lời khuyên và đề xuất từ các giảng viên về những gì đã phát huy tác dụng đối với họ: 1. Đến lớp sớm: Điều này giúp bạn […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học . Uncategorized
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/