giảng dạy tương tác

Th7
24

Các hoạt động thúc đẩy học tập tích cực

Học tập chủ động (học tập tích cực) là dựa trên học thuyết kiến tạo- một lý thuyết học tập khẳng định rằng người học kiến tạo sự hiểu biết của riêng họ đối với một chủ đề bằng việc xây dựng kiến thức mới dựa trên nền tảng kiến thức trước đây của họ. [...]
DETAIL
Th7
19

TIẾN HÀNH MỘT GIỜ HỌC (GIẢNG DẠY TƯƠNG TÁC)

Các bài giảng rất hữu ích trong việc truyền đạt kiến thức ở các cấp độ cơ bản của thang đo Bloom phiên bản mới, tức là ở cấp độ ghi nhớ và hiểu. Các bài giảng có thể cho thấy các chuyên gia trong một lĩnh vực nghĩ như thế nào, cách họ tiếp […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/