hoạt động dạy học

Th7
19

Các hoạt động học chủ động (tích cực)

Học tập chủ động (học tập tích cực) là dựa trên học thuyết kiến tạo- một lý thuyết học tập khẳng định rằng người học kiến tạo sự hiểu biết của riêng họ đối với một chủ đề bằng việc xây dựng kiến thức mới dựa trên nền tảng kiến thức trước đây của họ. […]

By Tiến Nhật Ngô | Giảng dạy . Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Tiến hành hoạt động nhóm trong lớp học

Làm việc nhóm có thể là một phương pháp hiệu quả để thúc đẩy sinh viên, khuyến khích học tập tích cực và phát triển các kỹ năng tư duy phê phán, giao tiếp và ra quyết định quan trọng. Nhưng nếu không có kế hoạch và tạo điều kiện cẩn thận, việc làm nhóm có […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Hướng dẫn sinh viên học trong phòng thí nghiệm

Hướng dẫn sinh viên học trong phòng thí nghiệm đòi hỏi tất cả các kỹ năng cần thiết để dạy bất kỳ lớp học nào và hơn thế nữa. Các chiến lược sau đây có thể được áp dụng để tiết học thí nghiệm của thầy cô có hiệu quả tốt hơn.

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL