học tập tích cực

Th7
19

101 Điều Bạn Có Thể Thực Hiện Trong Ba Tuần Đầu Tiên Của Lớp Học

Lời mở đầu Sự khởi đầu rất quan trọng. Cho dù đó là một học phần đại cương cho sinh viên năm nhất hoặc một học phần chuyên ngành nâng cao, nó sẽ tạo ra cảm hứng tốt để bắt đầu một học kỳ hiệu quả. Sinh viên sẽ quyết định rất sớm –với một […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/