kế hoạch giảng dạy

Th7
19

Lập kế hoạch giảng dạy bài học một cách hiệu quả

Một kế hoạch giảng dạy bài học là một bản đồ của người hướng dẫn vạch ra sinh viên cần học gì và làm thế nào để việc dạy đó được hoàn thành một cách hiệu quả trong thời gian trên lớp. Trước khi bạn lên kế hoạch cho bài học của mình, đầu tiên […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Xây dựng bài giảng
DETAIL