thảo luận

Th7
19

Chín hình thức truyền tải nội dung bài học thay thế cho giảng bài

Với quy mô lớp học tiếp tục tăng, có khả năng bài giảng sẽ là một phương pháp giảng dạy chủ đạo trong các giảng đường đại học. Tuy nhiên, có nhiều hoạt động khác nhau có thể được tích hợp vào một khóa học ngoài phương phápchủ đạo là giảng bài để khuyến khích sinh […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Tạo điều kiện để hoạt động thảo luận có hiệu quả

“Khởi xướng và duy trì một cuộc thảo luận sôi nổi, hiệu quả là một trong những hoạt động thách thức nhất đối với một người giáo viên” (Davis, 1993). Dưới đây là một số chiến lược sẽ giúp bạn chuẩn bị và dẫn dắt một cuộc thảo luận hiệu quả. Chuẩn bị cho hoạt […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Thúc đẩy thảo luận trên lớp học

Các cuộc thảo luận, về bản chất, là thể hiện đầy đủ các khả năng học tập, và dường như thông qua thảo luận sẽ luôn có một quan điểm khác được thể hiện, đồng thời giúp người tham gia có thể có hiểu thêm về một khía cạnh nào đó. Là một phương pháp […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/