thiết kế học phần

Th7
19

Giới thiệu về Bảng phân loại Bloom

Bảng phân loại Bloom bao gồm 3 miền học tập: nhận thức, cảm xúc, và vận động, và mỗi miền được gán cho một hệ thống phân cấp tương ứng với các cấp độ học tập khác nhau. Một chú ý quan trọng đó là mỗi cấp độ tư duy khác nhau ứng với mỗi […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Thiết kế học phần
DETAIL
Th7
19
Th7
18

Thiết kế học phần: Các câu hỏi chẩn đoán

Dưới đây là các câu hỏi chẩn đoán bạn nên tham khảo khi thiết kế một học phần. Các câu hỏi này được xây dựng từ  kết quả của các buổi làm việc tại các hội thảo về thiết kế học phần do CTE tổ chức và các tài liệu về chủ đề này. Các […]

DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/