thực hành

Th7
19

Chín hình thức truyền tải nội dung bài học thay thế cho giảng bài

Với quy mô lớp học tiếp tục tăng, có khả năng bài giảng sẽ là một phương pháp giảng dạy chủ đạo trong các giảng đường đại học. Tuy nhiên, có nhiều hoạt động khác nhau có thể được tích hợp vào một khóa học ngoài phương phápchủ đạo là giảng bài để khuyến khích sinh […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/