thuyết trình

Th7
19

Từ thuyết trình cho đến giảng dạy: Tài liệu phục vụ cho truyền đạt nội dung trong lớp học

Thuyết trình là một kỹ năng phổ biến mà sinh viên tốt nghiệp và giảng viên thường được đào tạo trong quá trình học đại học và sau đại học. Giảng dạy dường như là một nhánh nhỏ tự nhiên từ thuyết trình, nhưng thực tế có sự khác biệt đáng kể giữa hai hoạt […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Xây dựng bài giảng
DETAIL
Th7
19

Đánh bóng kĩ năng trình bày/giảng bài

Cho dù đưa ra một bài thuyết trình tại một hội nghị học thuật hoặc đưa ra bài giảng, các kỹ năng trình bày được đánh bóng có thể được hiểu là sự khác biệt giữa một bài thuyết trình/bài giảng hiệu quả và một bài giảng không hiệu quả. Sau đây là một số […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

Thuyết trình bài giảng hiệu quả

Khi quy mô lớp học tăng lên và ngân sách đại học thắt chặt, thuyết trình bài giảng vẫn là một phương pháp giảng dạy chủ đạo (Goffe & Kauper, 2014; Smith & Valentine, 2012). Do đó, biết cách thuyết trình giảng bài tốt là một kỹ năng quan trọng mà các giảng viên cần […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy . Uncategorized
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/