tương tác trong lớp học

Th7
19

8 cách thú vị để giúp người học tương tác trong lớp học

Những ngày tháng mà sinh viên làm việc độc lập, im lìm trong đống sách vở với những dãy bàn học sắp xếp ngay ngắn đã qua lâu rồi! Trong lớp học hôm nay, bạn thường thấy sinh viên đứng hoặc ngồi bên nhau quanh bàn, trên thảm, trò chuyện sôi nổi, vẽ bảng biểu, […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học . Uncategorized
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/