Tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy “Quản lý lớp học trực tuyến bằng công cụ Google Classroom”

Lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy “Quản lý lớp học trực tuyến bằng công cụ Google Classroom” đang diễn ra chiều nay 25/12/2019 tại Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN.

Đây là Tập huấn số 2 về quản lý lớp học trực tuyến bằng công cụ Google Classroom do CTE tổ chức nhằm hỗ trợ giảng viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tập huấn số 1 đã được CTE tổ chức tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Nội dung khóa tập huấn: Giảng viên tham gia khóa tập huấn được tìm hiểu về:

– Các lợi ích của việc quản lý lớp học trực tuyến thông qua thiết bị di động
– Nguyên tắc về quản lý lớp học trực tuyến
– Hướng dẫn sử dụng công cụ Google Classroom trong quản lý lớp học trực tuyến (1. Tạo lớp học; 2. Thêm người học; 3. Giao bài tập và giao tài liệu; 4. Chấm điểm, sửa bài và trả bài)
– Các lưu ý trong quá trình sử dụng công cụ Google Classroom.

Với mục tiêu giúp giảng viên có thể:

– Ứng dụng được nguyên tắc và lợi ích của việc quản lý lớp học trực tuyến vào thực tiễn giảng dạy
– Sử dụng thành thạo các tính năng của Google Classroom trong quá trình quản lý lớp học trực tuyến: tạo lớp học, thêm sinh viên vào lớp học, giao tài liệu, giao bài tập,…
– Áp dụng được công cụ trong quá trình giảng dạy thực tế và khắc phục yếu điểm của giảng dạy truyền thống.

 

Một số hình ảnh tập huấn:

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply