Tập huấn về Xây dựng công cụ khảo sát trực tuyến phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Ngày 30/6/2020, Trung tâm Hỗ trợ giảng day (Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN) đã tổ chức khóa tập huấn: “Thiết kế công cụ khảo sát và kiểm tra, đánh giá phục vụ hoạt động dạy – học và nghiên cứu khoa học bằng ứng dụng Google Forms”.

TS. Nghiêm Xuân Huy – Viện trưởng Viện ĐBCLGD phát biểu mở đầu buổi tập huấn

Tham gia buổi tập huấn là các giảng viên từ các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN, bao gồm: Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế, Khoa Y Dược, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trung tâm Giáo dục Thể chất & Thể thao. Đây là lớp tập huấn đầu tiên nằm trong chuỗi tập huấn 6 buổi về nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy cho giảng viên thuộc các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN do CTE tổ chức (thời gian từ cuối tháng 6 đến hết tháng 7/2020).

Một số hình ảnh của buổi tập huấn

Với mục tiêu nhằm giúp GV sử dụng hiệu quả tính năng của Google Forms để thực hiện các hoạt động khảo sát, kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học, khóa học đã giới thiệu tới các giảng viên tham gia:

  • Tổng quan về hoạt động khảo sát trực tuyến (cấu trúc phiếu hỏi, các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế phiếu hỏi, đặc điểm của khảo sát trực tuyến và sự khác biệt với khảo sát truyền thống, …)
  • Vai trò của hoạt động khảo sát trong dạy học và nghiên cứu khoa học
  • Thiết kế phiếu khảo sát trực tuyến bằng Google Forms
  • Xây dựng bài kiểm tra đánh giá bằng Google Forms
  • Thu thập và xử lý dữ liệu khảo sát
  • Các lưu ý trong quá trình sử dụng Google Forms

Trong tháng 7, CTE sẽ tiếp tục triển khai chuỗi tập huấn trên, bao gồm các chủ đề:
1️⃣Thiết kế công cụ khảo sát và kiểm tra, đánh giá phục vụ hoạt động dạy, học và nghiên cứu khoa học bằng ứng dụng Google Forms (đợt 2)
2️⃣Tổ chức các hoạt động dạy – học tương tác thông qua sử dụng công cụ Quizizz và Mentimeter (2 đợt)
3️⃣Quản lý lớp học và tổ chức dạy học trực tuyến bằng giải pháp Microsoft Teams (2 đợt)

_CTE Media_

 

 

 

 

 

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply